Alvorlig syke Erik feildømt for trygdebedrageri

– Det sto at jeg risikerte åtte års fengsel. Nå viser det seg at brevet aldri skulle vært sendt.