LÆRERSTREIKEN: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) kalte partene inn tirsdag kveld. Etter et kort møte ble det bekreftet at regjeringen griper inn.

Lærerne har streiket siden begynnelsen av juni, men uttaket tok seg opp rundt skolestart i august. Konflikten mellom de tre lærerorganisasjonen Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund og motparten kommuneorganisasjonen KS har virket helt fastlåst.

Rundt 8.500 medlemmer var i streik da regjeringen grep inn.

Uroen rundt hvordan streiken rammet elever har økt i styrke de siste ukene. Mange elever har ikke hatt ordinær undervisning etter sommerferien. Mange har også vært bekymret over situasjonen til sårbare elever, spesielt i etterkant av to år med pandemi.

Barneombudet har skrevet brev til regjeringen, og det samme har Foreldreutvalget for grunnskolen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark meldte inn et varsku tirsdag, blant annet fordi elever sto uten tilbud om spesialundervisning.

Regjeringen har understreket at det har vært partenes ansvar å finne fram til en løsning. Senest fredag innkalte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) lærerorganisasjonene og KS for å anmode om at det ble gjort nye forsøk på å komme til enighet.

Partene møttes til samtaler hos riksmekler Mats Ruland både lørdag og søndag, uten at det lyktes å finne fram til en løsning.

– Skjønner om lærerne er skuffet nå

Ved Haugaland videregående skole har det nå vært lærere i streik i over fem uker. Totalt har 73 lærere ved skolen vært i streik. Nå er streiken over.

Tirsdag kveld skal rektor sette seg ned for å få ut informasjon til elever, foresatte og ansatte.

– Jeg er utrolig glad for å få elevene og lærerne tilbake. Samtidig er jeg lei meg for at det ble tvungen lønnsnemnd. Ut fra det vi vet så langt har lærerne ikke fått noen lovnader, og jeg skjønner om lærerne er skuffet nå, sier Solveig Rossebø Kalstad, rektor ved Haugaland videregående skole.

Hun regner med å ha lærere og elever tilbake på skolen i morgen.

– Vi skal ta godt imot alle i morgen og gjøre så godt vi kan for at resten av skoleåret skal bli så bra som mulig, sier Rossebø Kalstad.