KRIM: Tirsdag var det bistandsadvokat Erik Lea som fikk komme med sin innledning i rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs.

Han begynte med å påpeke at Birgitte ville vært 44 år og åtte måneder gammel i dag dersom hun hadde fått leve.

– Hun ble 17 år fordi hun ble brutalt drept. Ingen tragedie kan være større for foreldre enn å miste et barn. Vi som ikke har opplevd det har ingen muligheter eller forutsetninger til å forstå hvordan det er. Selv de som har mistet et barn vil ha store problemer med å forklare hvordan det er og hvordan det oppleves, sa Lea.

Han prøvde så å forklare hvordan foreldrene har hatt det.

– Det er så totalt ødeleggende for livet. Det er sorg, gråt, fortvilelse, håpløshet. Livet mister betydning, noen ganger enhver betydning. Det er lammende, det er vantro, håpløshet og mørke. Det finnes ingen fasit på hvordan man kan leve med noe slikt som foreldre. Hvis man har flere barn og mister ett, kunne man klamre seg til ansvaret det er å ta seg av resterende barn. Birgitte var Karin og Torgers eneste barn.

– De har aldri fått fred

Birgitte Tengs' foreldre har vært til stede i alle rettssakene. I tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Et mareritt med sjokk etter sjokk, ifølge Lea.

– Siden den gang er det fremsatt utallige begjæringer om gjenopptakelse. Utenom dommen som falt i år er samtlige blitt forkastet. Ikke av Karin og Torger, men av domstolene. 20 år, og de har aldri fått fred, sier Lea.

Nå venter nye åtte uker i retten, og muligens en ankesak neste år.

– Nok en gang skal de lide seg gjennom en rettssak. Både Karen og Torger var 20 år da Birgitte ble født. De var 37 år da hun var revet fra dem. Nå er de 64, og saken er ikke ferdig ennå. Hvem kan stå oppreist gjennom noe slikt? spurte Lea.

– Det er de som burde fått en unnskyldning

Etter at erstatningsdommen mot fetteren ble opphevet har det kommet et skred av beklagelser. Birgittes foreldre har vært tilbakeholdne med å snakke om sine meninger.

– Oppe i alt dette har de fått kritikk for at de ikke offentlig har gått ut og sagt at de har tatt feil. Det er de som burde fått en unnskyldning. Fetteren har fått. «Fair enough.» De står frem den ene etter den andre og sender sine beklagelser til fetteren. Men er det noen som sender tilsvarende beklagelse til Karin og Torger? Nei. Det har aldri vært Karen og Torger som har etterforsket denne saken, som har tatt ut tiltale eller avsagt erstatningsdommene.

– Det er mulig systemet har sviktet, men foreldrene til Birgitte har ikke sviktet. De har levd på kanten av det mulige, eller umulige, sa Lea.

Vil forklare seg

Lea varslet samtidig at Torger Tengs ønsker å forklare seg, og at han helst vil gjøre det før tiltaltes frie forklaring.

Lea sier til NRK at det trolig vil skje allerede tirsdag.

– Han har et ønske om å gi utrykk for hvordan de har hatt det i alle år. Han skal si noe på egne vegne, og noe for Karin, som ikke orker. Torger gruer seg noe enormt, sier han.

Lea forsøkte i sin innledning å forklare hvorfor de føler det er nødvendig å være til stede i retten nok en gang.

– Det er ingen lyspunkter å se frem til. Er det rart de er skeptiske? De har hatt et ønske absolutt hele tiden, og har det fortsatt, om å få vite hva som skjedde natt til 6. mai i 1995. Man kan spørre seg, domfellelse eller ikke: Kommer de noen gang til å få det svaret? sa Lea.

– Det er derfor de nok en gang sitter her, lytter og ser. De har sagt utallige ganger, de skal følge Birgitte gjennom alt. De skal følge Birgitte hele veien.

Les også

Dette blir vondt

Derfor skriver vi ikke hvem den tiltalte er

Dette er en kommentar fra ansvarlig redaktør Einar Tho.

Mandag 7. november starter rettssaken der en 52 år gammel mann fra Karmøy står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Haugesunds Avis kommer foreløpig ikke til å identifisere mannen.

I midten av oktober kom drapstiltalen mot mannen fra Karmøy. Riksadvokaten mener det kan bevises at han drepte Birgitte Tengs i 1995.

Mandag starter rettssaken mot 52-åringen.

Samtidig som tiltalen kom, valgte enkelte riksmedier å presentere mannen med navn og bilde. Haugesunds Avis gjør foreløpig ikke det, av flere grunner.

For det første er det hovedregelen til norske medier å ikke identifisere personer som er tiltalt for kriminelle handlinger. Vær varsom-plakaten, pressens etiske regelverk, sier dette om disse tingene:

«Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.»

Det er ingen tvil om at denne saken dreier seg om en kriminell handling, men ellers er det vanskelig å se at mannen nå opplagt skal identifiseres, utfra bestemmelsens øvrige innhold.

Selv om det underveis i prosessen fram mot en tiltale er gjort flere vurderinger av hvorvidt det er sannsynlig at en tiltalt er skyldig i drapet, skal den tiltalte fortsatt anses som uskyldig. Vi har ingen tilståelse; mannen nekter for å stå bak drapet. Foreløpig vet vi også lite om bevisene påtalemyndigheten vil legge fram i den kommende rettssaken.

Derfor er det naturlig for Haugesunds Avis, og etter vår praksis, å ikke identifisere der saken står nå. Slik gjorde vi det også da Birgittes fetter sto tiltalt, ble dømt og senere frikjent.

Så lever vi ikke i en boble; vi ser hva andre medier gjør - og leserne vil se navn og bilde av den tiltalte andre steder. Vi må likevel gjøre vår selvstendige vurdering. Den kan endre seg underveis, men foreløpig blir altså den tiltalte omtalt som «mann (52)» hos oss.

Einar Tho, ansvarlig redaktør