For godt betalt i fylket

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland. Medlemmene i fylkestinget i  får 498.342 kroner i snitt i lønn. I Vest-Agder er snittet 221.486 kroner.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland. Medlemmene i fylkestinget i får 498.342 kroner i snitt i lønn. I Vest-Agder er snittet 221.486 kroner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederRETTELSE 1.3.2017: Rogaland fylkeskommune har nå gått gjennom tallene denne saken bygger på og funnet feil i grunnlaget. Godtgjørelsen er betydelig lavere enn beregnet. Ny leder om temaet er skrevet til 2. mars 2017. Vi beklager feilen.

Aftenposten hadde sist uke en oversikt over hvor mye fylkespolitikerne får i godtgjørelse. Jeg vil tro at en del av folkevalgte i Rogaland rødmet lett da de så tallene. Undersøkelsen, som baserer seg på Kostra-tall, viser at medlemmene i fylkestinget i Rogaland får 498.342 kroner i snitt i lønn. I Vest-Agder er snittet 221.486 kroner. Bare fylkespolitikerne i Nordland har høyere godtgjørelse i undersøkelsen, men der mener de tallene er feil. Da topper Rogaland.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal svarer Aftenposten at ordningene er gode, men at lønningene kan være preget av høye lønninger i oljeindustrien. Det høres ut som en svært dårlig forklaring. Hva ordinære jobber gir betalt i enkelte næringer, kan ikke styre hva folkevalgte får betalt for å møte på fem–seks fylkestingsmøter og, for enkelte, en håndfull utvalgsmøter, med tilhørende forberedelser.

Når nabo Hordaland fylkeskommune kommer ut med et snitt på 234.491 kroner per fylkestingsmedlem i denne oversikten, blir forskjellen oppsiktsvekkende.

Tengesdal sier at det er grunn til å se på tallene på nytt om Rogaland ligger mye høyere enn andre fylkeskommuner. Det høres ut som en særdeles god idé.

Tengesdal selv kommer på andreplass når det gjelder godtgjørelse til fylkesordføreren. 1,2 millioner er en veldig god lønn, og Rogaland trenger ikke stikke seg ut i toppen her heller. Likevel er det rimelig at en fylkesordfører skal være godt betalt. Det er tross alt mer enn en full jobb, med mye oppmerksomhet og ansvar. Slik er det ikke for den jevne fylkestingsrepresentanten.

Så gode lønninger kan svekke tilliten til de folkevalgte og motivene deres

Det å være folkevalgt i en fylkeskommune skal bunne i et dypt engasjement for å gjøre samfunnet bedre. Med så lukrative ordninger er det en fare for at de personlige og økonomiske drivkreftene blir vel så viktige. Så skal vi legge til at vårt inntrykk ikke er at det er slik for våre lokale folkevalgte.

Så gode betalinger kan også få folk til å stille spørsmål om egne interesser påvirker standpunkt. Ta den foreslåtte sammenslåingen av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Rogaland fylkesting sa nei. Med en sammenslåing måtte minst halvparten av representantene ha vinket farvel til muligheten til å bli gjenvalgt, og dermed fire nye år med til sammen to millioner utbetalt. Det er menneskelig å bli påvirket av slikt. I alle fall kan lønnsnivået svekke tilliten til politikerne og fylkeskommunen.

Siden vi betaler fylkespolitikerne såpass bra for å ta riktige beslutninger, håper vi de gjør det også når de tar en kikk på egne godtgjørelser.

-------

MERKNAD: Det skal understrekes at det nevnte gjennomsnittsbeløpet per fylkestingsrepresentant ikke speiler hva den enkelte får utbetalt i faste godtgjørelser. Mange får mye mindre, noen får betydelig mer. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal kan ovenfor Haugesunds Avis ikke forklare hvorfor gjennomsnittsbeløpet blir så høyt, men nevner også frikjøpsordninger som en mulig delforklaring - og gjentar at de ønsker å se nærmere på dette.

De faste satsene er fastsatt slik, opplyses det fra Rogaland fylkeskommune:

For tiden er satsen for B (beregningsgrunnlaget) 970.660 kr brutto per år. Dette tilsvarer 75% av regjeringsmedlemmene sin godtgjørelse.  Dette er også omtalt i reglementet. Satsen ble sist justert med virkning fra 1. mai 2016.

· Fylkesordfører utbetales fast årlig godtgjørelse med 1,25 B – det vil si 1.213.325 kr brutto per år.

· Fylkesvaraordfører utbetales fast årlig godtgjørelse med 1 B. Det vil si 970.660 kr. per år.

· Fylkestingsmedlem - utbetales fast årlig godtgjørelse med 0,05 B. Det vil si 48.533 kr brutto per år.

· Fylkesutvalgsmedlem - utbetales fast årlig godtgjørelse på 0,2 B. Det vil si 194.132 kr. brutto per år.

Når det gjelder hovedutvalgene våre - opplæring, samferdsel og regional- og kultur, utbetales lederne av de tre hovedutvalgene en fast årlig godtgjørelse på 0,15B =  kr. 145.599.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags