Ny smell for karmøyvei

Av
DEL

LederFylkesmannen har fremmet ny innsigelse mot planene for ny hovedvei forbi Åkrehamn, den såkalte omkjøringsveien. En innsigelse er en formell protest som Statens vegvesen må forholde seg til. Ting stopper opp.

Da Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjente kommunedelplanen for veien i desember, opphevet de nettopp en innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland.

Nå er det reguleringsplanen Fylkesmannen protesterer mot. Statens folk i fylket mener det må bygges en miljøtunnel på nyveien. Dette pekte også KMD på da de godkjente planen sist. Vegvesenet har imidlertid kommet til at nytten en tunnel gir ikke forsvarer de økte kostnadene. Dette lar Fylkesmannen ikke Vegvesenet komme unna med, og setter foten ned.

I tillegg gir Fylkesmannen råd om at trasé-alternativ to velges, av hensyn til naturmangfold og jordvern. Alternativet legger opp til at eksisterende vei følges lenger nordover sør for Åkrehamn, før man svinger ut over heier og jorder. Vegvesenet anbefaler ikke dette alternativet. De mener en del av poenget med nyveien da blir borte.

Fylkesmannen kommer også med kritikk mot deler av planarbeidet. Den statlige regionaletaten mener beslutningsgrunnlaget er for dårlig, både når det gjelder miljøtunnel, trasévalg, prognoser, kostnader og samlede konsekvenser. De gir råd om at konsekvensutredningen bør oppdateres før endelig beslutning blir tatt, og at alternativ to ikke kan velges på dagens grunnlag. (I motsetning til innsigelsen, trenger Vegvesenet ikke ta hensyn til de faglige rådene.)

Uansett blir dette en ny omvei for omkjøringsveien. Innsigelsen må enten følges, trekkes eller igjen oppheves av departementet. Man går normalt i forhandlinger. Det spøker for byggestart til høsten, i alle fall.

Allerede har veien blitt mye dyrere enn først planlagt. Alternativ 1 uten tunnel skal koste 691 millioner. Alternativ 2 skal visstnok koste 250 millioner mer. Miljøtunneler er anslått å dra opp prisen ytterligere 140–210 millioner kroner.

Hvis vi ender opp med en vei til over milliarden, som Vegvesenet mener er en laber løsning for trafikken, og som fortsatt er skadelig for natur og jordvern, da har vi gått på en kjempesmell.

Før man kommer dit, må man igjen vurdere om dette er en vei som fortsatt skal bygges, eller er den faktisk for konfliktfylt, holdt opp mot nytten – og hvor pengene fra Haugalandspakken ellers trengs.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags