Avdekke overgrep

Av
DEL

LederFor å avdekke vold og seksuelle overgrep vil Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ha oppnevnt et «barnas verneombud» med spesialkompetanse i alle sine barnehager. I en fersk måling for forbundet, i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, oppgir rundt 80 prosent av medlemsbarnehagene at de mangler kompetanse på dette krevende området. Og behovet for denne kompetansen understrekes når hele 95 prosent minst én gang har sendt en bekymringsmelding til politi eller barnevern. Godt kvalifiserte verneombud vil bli et historisk løft med stor gevinst, først og fremst for barna, men også samfunnsøkonomisk, sier PBL-direktør og tidligere barneombud Anne Lindboe til Dagsavisen.

Først for tre år siden ble det innført et formelt krav i barnehageutdanningen om kompetanse til å håndtere vold og overgrep. Men det er fortsatt opp til det enkelte lærested hvordan dette læringsmålet skal nås. Og her varierer det fra 40 undervisningstimer gjennom alle de tre studieårene og helt ned til tre timer totalt. Man kan bare undre seg over at det ikke er kommet helt andre krav til rammer og innhold, med tanke på all offentlig oppmerksomhet rundt det som heter vold og overgrep i nære relasjoner.

Det blir nærliggende å se denne forsømmelsen som en del av det kvalitetsmessige etterslepet, etter årene hvor alt handlet om å bygge barnehageplasser til alle. Nå kan det imidlertid bli krevende nok også for PBL å holde sitt eget tidsskjema, med full dekning av verneombud i løpet av 2021. Det har nylig kommet for en dag at et av de største og mest kapitalsterke barnehagekonsernene tar noen grep for å holde lønnskostnadene nede, tiltak som begrunnes med den nye bemanningsnormen, men som vil bety nyansatte med mindre erfaring.

Hva man enn måtte mene om kapitaloppbyggingen hos de store PBL-medlemmene, føyer bemanningsnormen seg til eksemplene på velmente, men mangelfullt utredede tiltak som presses igjennom i Stortinget. Det er bare å ønske Lindboe alt godt i arbeidet med å sette ombudsideen ut i livet. Og svarer den til forventningene, bør også de kommunale barnehagene komme med i ordningen. Det fortjener saken, eller rettere sagt: barna. For i en barnehage med 30 barn vil statistisk sett ett av dem ha vært utsatt for noe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags