Dårlig reklame

DEL

LederÅ sette seg ned og skrive en klage til Forbrukertilsynet krever et visst initiativ, eller rettere sagt: et visst irritasjonsnivå. Tilsynet, som inntil nylig het Forbrukerombudet, mottok i fjor 13.252 skriftlige klager og tips. Tallet vitner om et betydelig behov for forbedringer i en rekke bransjer, organisasjoner og virksomheter. Og noe som særlig irriterer folk, er telefonselgere. Antall klager på telefonsalg økte med 35 prosent fra foregående år. Det kan man saktens undre seg over, med tanke på hvor lenge dette temaet har vært fremme i mediebildet og at regelverket er skjerpet i flere omganger. Den snart ti år gamle reservasjonsretten har åpenbart hatt noen huller, og er strammet til igjen fra nyttår.

En viktig endring er forbudet mot å benytte skjulte numre i salgs-øyemed

Forbrukertilsynet vil prioritere oppgaven med å passe på at de nye reglene etterleves. En prioritering ut fra erfaring. Én viktig endring, som publikum forhåpentlig vil merke, er forbudet mot å benytte skjulte numre i salgsøyemed. Når infoen om at «nummeret brukes til telefonsalg» kommer opp i displayet, reduseres risikoen for å bli overrumplet av tall- og taleflommen til en selger - og muligheten styrkes til selv å velge hvem vi ønsker å snakke med der og da.

Eksempelvis havnet strømbransjen på klagetoppen i 2017. De tilbudene det her er snakk om, kan det være vanskelig for folk flest å forholde seg til på stående fot, og formålet med en oppringning er jo få en salgsavtale umiddelbart. At de mest utbredte klagene gjaldt telefonsalg og villedende markedsføring, bør alle aktører og bransjen som sådan merke seg - så det merkes. Et annet eksempel fra tilsynets klagebunke gjelder frivillige organisasjoner, der noen fortsatt sender ut forespørsler om støtte eller tilbud om medlemskap i brev som til forveksling ligner betalingskrav.

Klagebunkene viser stort mangfold. Og veksten levner liten tvil om nødvendigheten av de siste skjerpelsene, som for øvrig også innebærer at Forbrukertilsynet har fått flere reaksjonsmuligheter. Alt i alt burde regelverket nå ha fått en fornuftig fasong. Derfor bør også de som vil tilby oss noe, gjøre bruk av sunn fornuft. Reservasjon må bety slutt på uønskede oppringninger. Irriterte kunder styrker ikke merkevaren, men er faktisk dårlig reklame.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags