Flere må på heltid

Av
DEL

LederSpekter-direktør Anne-Kari Bratten kom for en tid siden med noen spissformuleringer om kvinner som velger shopping, spa og deltid i stedet for å jobbe heltid. Bakgrunnen var det statistiske faktum at 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner har en deltidsstilling, tre ganger flere enn menn – og at kvinner uten småbarn jobber mer deltid enn småbarnsmødre. Om vinklingen var mindre provoserende, var budskapet det samme fra NHOs årskonferanse i januar, med tittelen Verdien av arbeid. Både statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Kristin Skogen Lund refererte til Perspektivmeldingen, der flere heltidsstillinger er én av strategiene for å øke verdiskapingen og sikre velferden.

Strategien er imidlertid ikke så enkel som man kanskje skulle tro. På en stor og kvinnedominert sektor som kommunene, er bare annenhver stilling totalt sett på heltid. Eksempelvis ble 72 prosent av alle stillingsannonser for helsefagarbeidere på Finn.no i fjor, utlyst som deltids. Og utviklingen går i feil retning, ifølge tallmateriale gjengitt i Klassekampen. Heltid øker med spesialisering, men mer enn hver tredje jobbsøkende spesialsykepleier må nøye seg med en eller annen stillingsbrøk.

Ikke minst for yngre i etableringsfasen, blir det åpenbart et problem når man ikke vet hva ukene vil bringe av ekstravakter – eller om man må klare seg på lønnen for en halv stilling, og i mange tilfeller langt mindre. Dette er realiteter som må med i betraktningen når helsesektoren lokker med sikre jobber foran opptak til videre utdannelse. Statistikken er lite egnet til å styrke den rekrutteringen som sektoren har et økende behov for i årene som kommer.

Bratten kan saktens ha et poeng når det gjelder bevisstgjøring, arbeidslivet sett under ett. Men også om man legger hovedvekten på den enkeltes valgfrihet, er det jo en forutsetning at muligheten til å velge heltid faktisk finnes. For kommunenes del synes det som om flere er blitt seg sitt ansvar bevisst. Og Regjeringens Jeløy-plattform har et eget punkt om å øke andelen heltidsstillinger. Da burde det ligge til rette for et intensivert samarbeid, med strek under intensivert. For med nåværende tempo vil kommunene komme opp i 100 prosent i snitt på sine stillinger om 98 år.

Med nåværende tempo vil kommunene komme opp i 100 prosent i snitt på sine stillinger om 98 år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags