Lære seg mobilbruk

Av
DEL

LederEt vesentlig moment i diskusjonen om mobilbruk og mobilforbud i skolen: Digital dannelse og etikk. At mobiltelefonen blant en del annet også er et nyttig læringsverktøy, trenger ikke diskuteres. Ei heller at elever flest lever i en digital hverdag. Det som trengs, er å lære å bruke verktøyet på en god måte. I et NRK-innslag forleden framholdt NITO-president Trond Markussen at digital dannelse handler om tydelighet og grensesetting, ikke om forbud. Fire av fem rektorer melder imidlertid om helt eller delvis mobilforbud ved sine skoler, i en fersk, landsdekkende spørreundersøkelse.

En utbredt praksis går ut på at mobilen leveres inn ved skolestart og kun brukes når den inngår i undervisningen. Slik fungerer også det forbudet Frankrike har innført og som det ofte refereres til i den norske debatten. Flertallet av rektorer i undersøkelsen anser at restriksjonene har hatt positiv effekt på læringen – men også på det sosiale. Ved at elevene simpelthen er blitt mer sosiale. Miljøet på skolen og i klassen får bedre kår når elevene ikke sitter oppslukt i hver sin digitale boble, men gjenoppdager gleder og muligheter ved digitalfri samhandling. Dette har også med samspillet mellom faglig og sosial utvikling å gjøre.

Et mer eller mindre firkantet nasjonalt mobilforbud er neppe den beste veien å gå, et slikt lovforslag er det da heller ingen som har fremmet. Lokale regler må være å foretrekke, ut fra lokale forhold og behov og ikke minst ved at lærere, elever og foreldre kan være med på utformingen. Her bør det dessuten være mulighet til å forsøke seg litt fram og til å dele erfaringer med hverandre, for å finne den best egnede måten å praktisere lokale restriksjoner på.

Å lære å bruke mobilen må også handle om å lære når den ikke skal brukes. I det perspektivet virker det fornuftig – enn si nødvendig – med et element av mobilforbud på skolen, slik rektorene melder om, som et ledd i grensesetting og digital dannelse.

NITO-presidenten minner om at elever tidligere lot seg distrahere av å sende lapper og papirfly i timen, men at papir ikke ble forbudt av den grunn. Men én forskjell er vel, om ikke annet, at elevene ikke brukte friminuttene til å stirre monomant ned i hvert sitt papirfly.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags