Uheldig todeling

Av
DEL

LederKlar melding fra helseminister Bent Høie (H): Å tegne privat helseforsikring er «stort sett unødvendig» og forsikringspremien derfor «i mange tilfeller bortkastede penger». Mange oppnår bare å betale dobbelt, ettersom de ville fått samme tilbud i det offentlige helsevesenet, sier Høie i Dagsavisen. Bakgrunnen er en oversikt fra Finans Norge som viser at antallet private helseforsikringer er kommet opp i 550.000, en 13-dobling på omtrent like mange år. Debatten om et todelt helsevesen får dermed en ny omdreining, en debatt som nok er på sin plass, men som ikke bør snevres inn i en forestilling om at det er de rike som kjøper seg ut av helsekøen.

Rundt ni av ti får forsikringen betalt av sin arbeidsgiver. Et typisk eksempel er firmaer innen bygg og anlegg eller transport som ser seg tjent med garantert rask behandling for alle ansatte. De færreste vil benekte at sykefraværet er et problem i arbeidslivet og for samfunnsøkonomien. En fortsatt vekst i private helseforsikringer vil imidlertid forsterke en ulikhet, ikke primært mellom fattig og rik, men mellom den arbeidende og friskeste delen av befolkningen og de mindre ressurssterke.

Heller ikke forestillingen om å snike i køen bør overdrives. Ventelister til spesialisthelsetjenesten sier i seg selv lite om ventetidens lengde eller medisinske forsvarlighet i hvert enkelt tilfelle. Selv om ventelister generelt sett ikke utgjør noe stort problem i det offentlige helsevesenet, er det ikke så vanskelig å finne eksempler på akutte forbedringsbehov. Ett av dem er ventetid på MR/CT-undersøkelser og -oppfølging.

Konkurranse fra private aktører kan være et konkurranseelement med skjerpende effekt. Et svar fra det offentlige er fritt sykehusvalg, og helseministeren har et overordnet ansvar for at denne ordningen fungerer til pasientenes beste. Men også Høies hovedbekymring ligger på et overordnet plan: Jo flere som mener at vi har et todelt helsevesen her i landet, og at privat helseforsikring er nødvendig, dess større fare for å svekke oppslutningen om det helsevesenet som betales over skatteseddelen og som er en del velferdssamfunnets grunnmur. Her kan det lett bli en selvforsterkende effekt, med drahjelp fra svartmalende forsikringsannonser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags