En jobb for Kjøll

Av
DEL

LederSlagordet «Idrettsglede for alle» hadde større gyldighet for noen tiår siden enn i dag, mener professor Åse Strandbu ved Norges idrettshøgskole. I Aftenposten peker hun på kostnadsutviklingen som fremste årsak til at et klasseskille igjen begynner å gjøre seg gjeldende innen barne- og ungdomsidretten. Variasjonene er store, men generelt foregår det en dreining mot profesjonalisering og «alvorliggjøring» på dette området. Da øker både klubbenes lønnsutgifter og krav til utstyr og til hva de unge utøverne skal være med på av leire, akademier og arrangementer i tillegg til treningen, kampene og stevnene.

At en del familier ikke har råd til å henge med i galoppen, er et reelt problem som først og fremst idretten selv må ta tak i. Danner det seg en klasseforskjell innen idretten, kan det bidra til å øke de sosiale forskjellene i samfunnet, framholder idrettsprofessoren. Med tanke på de millionene idretten samtidig mottar i offentlig støtte, øyner man en variant av «mye til dem som har mest fra før». Og som det er hevdet, senest i debatten rundt Idrettstinget sist helg, har enkelte klubber dessuten valgt en kurs hvor breddeidretten i praksis er med på å finansiere toppsatsingen.

Det store frafallet av unge utøvere handler imidlertid om langt mer enn familieøkonomi. Hvordan balansere best mulig mellom talentdyrking og siling på den ene siden og å gi rom for idrettsglede med litt senket ambisjonsnivå på den andre? Kort sagt, balansere bredde- og toppidrett fra grunnen av? Det sosiale fellesskapet i idretten er et viktig konkurransefortrinn overfor treningssentrene, også og ikke minst når det gjelder integrering.

Mye gjøres på klubbnivå rundt om. Mer må gjøres i strategiarbeidet fra sentralt hold. Mest oppmerksomhet på Idrettstinget fikk imidlertid de sakene som har ridd Idrettsforbundet som en mare i senere år, fra dyre vaner i ledelsen via lite tydelighet internasjonalt om antidoping og pampevelde til skjev kjønnsfordeling i tillitsverv. Nyvalgt NIF-leder Berit Kjøll lover at enda flere barn og unge skal få lyst til å være en del av idretten. At de også får lyst og mulighet til å bli værende der, blir en like stor utfordring når kruttrøyken legger seg etter lederkamp og festfyrverkeri.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags