Kartlegg unntakene

Av
DEL

LederHvilke kreftpasienter skal få mulighet til å prøve ut nye medisiner gjennom den såkalte unntaksordningen? Porten er trang til kostbar behandling som ordinært ikke gis ved norske sykehus. Desto viktigere med kriterier som sikrer en størst mulig grad av likebehandling.

Pasientens bosted, det vil si hvilken helseregion man sogner til, bør selvsagt ikke ha noen betydning.

En annen ganske vesentlig regel sier at behandling med god effekt ved et privat sykehus, som pasienten har bekostet selv, ikke skal gi grunnlag for å komme med i unntaksordningen i det offentlige helsevesenet. Flere kreftrammede har imidlertid stått fram i mediene med fortellinger som vitner om en varierende praksis, også etter at regelverket ble revidert i fjor høst.

Inntrykket bekreftes i en rundspørring VG har foretatt blant landets helseregioner. Nestleder i Norsk Onkologisk Forening, Arne Berg, konstaterer at fagmiljøene fremdeles er usikre på hvilke pasienter som skal innvilges unntak og få tilgang til medikamenter med potensiell effekt.

Ved mange sykehus fungerer ikke ordningen som den sikkerhetsventilen den var ment å være overfor pasienter med alvorlig, livstruende sykdom og hvor standardbehandlingen ikke lenger virker.

Uten klare kriterier og ensartet praksis blir det lett til at de mest ressurssterke vinner fram, slik lege og professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk påpeker.

Man skal ha guts for å gå inn i prosessen med å søke om unntak og klage på avslag – og for å stå fram i mediene.

Disse mekanismene er vel kjent i flere sammenhenger i dagens Helse-Norge. Også ellers innen kreftbehandlingen er det avdekket urovekkende forskjeller knyttet til bosted og type sykehus man først diagnostiseres ved.

Dette er forskjeller som i bokstaveligste forstand går på helsen løs. Løsningen ligger imidlertid ikke i politikerkrav, eller -løfter, som sprenger alle rammer for helsebudsjettene, ut fra frykten for et todelt helsevesen.

I virkelighetens verden får man nøye seg med regler som i alle fall gir ensartet praksis, ikke minst for sikkerhetsventiler i kreftbehandlingen.

Første skritt bør være en full kartlegging av hvordan unntakssøknadene behandles og begrunnes. Dette har med folks tiltro til helsevesenet å gjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags