Jarle Nilsen og Arbeiderpartiet på Karmøy gikk til valg på at de vil forsøke å stoppe planlagte Fjord Motorpark ved Helganes. Det sanket de nok noen stemmer på i området rundt. Kanskje mistet de også en del, så vi er usikre på om dette var en vinnersak for partiet.

Nå gjentar i alle fall Nilsen at han vil se på hvordan dette kan stoppes, og at de står ved det de har sagt. Det er selvsagt redelig overfor velgerne, men likevel reiser dette noen problemstillinger som bekymrer oss.

Mange har lagt ned svært mye arbeid i å planlegge og jobbe for Fjord Motorpark, anlegget som kan bli Vestlandets største anlegg for motorsport, sykkelsport og luftsport, kombinert med anlegg for opplæring og områder for næring.

Gjennom et stort antall lag og organisasjoner er det lagt ned mye frivillig arbeid over flere år. Karmøy kommune har med den sittende politiske ledelsen støttet opp om dette.

Vi forstår at dette er et kontroversielt anlegg som vil ha negative følger for en del naboer, og det er økonomisk risiko for kommunen. Man kan også ha prinsipielle innvendinger mot motorsport. Det er greit å jobbe mot dette.

Det er likevel ikke nødvendigvis greit at en kommune opptrer uforutsigbart for folk som ønsker å satse, bygge, utvikle.

Politiske partier skal selvsagt jobbe imot tiltak de mener er feil, men før eller senere passerer man et punkt hvor det er for seint å snu. Er man forbi det punktet, må man faktisk gjennomføre ting man i utgangspunktet var uenig i.

Vi har en mistanke om at Karmøy kommune er forbi dette punktet når det gjelder motorparken.

Nilsen vil få undersøkt om kommunen har forpliktelser til å videreføre engasjementet. Vi skal heller ikke konkludere for bastant før vi har sett den vurderingen.

Samtidig må en slik vurdering inneholde mer enn juridiske betraktninger om hva man kan komme seg unna med. Standarden bør settes høyere enn det.