Bryggeprosjektet på Jonas Gahr Støres hytte diskuteres på sosiale medier, men aspirerer ikke til ukens sak i valgkampen. Ifølge Finansavisen skal firmaet som Støre hadde avtale med, ha utført deler av jobben uten å betale skatt og moms. NRK kjørte noen solide grillrunder på saken, men en utbredt oppfatning later til å være at Ap-lederen gjorde hva som med rimelighet kunne forlanges for å gardere seg mot svart arbeid. Noen lurer også på hvordan og hvorfor en seks år gammel sak dukker opp på en førsteside tre uker før valget. Vår nyere politiske historie tilbyr et rikt utvalg av politikeravsløringer med påfølgende mediestorm, noen har medført statsråders avgang, andre er arkivert som ikke-saker.

Ett eksempel kan være Åslaug Haga, som trakk seg som Sp-leder og olje- og energiminister etter en affære med ikke-forskriftsmessig oppføring av en hyttebrygge(!) og utleie av et rom i stabburet. At saker av denne typen får politisk sprengkraft, kan forklares med at folk flest opplever visse lover og regelverk som unødig detaljerte og urimelig strenge. Og når ikke en gang de som har gitt lovene, klarer å følge dem, blir reaksjonene deretter. Aps dramatiske målingsfall skyldes neppe Støres brygge. Men saken reiser et par interessante spørsmål.

Sosial dumping og svart arbeid utgjør alvorlige trusler mot et velorganisert arbeidsliv og mot norsk økonomi. De kraftige lovskjerpelsene har utvilsomt vært på sin plass, og det er nødvendig med intensivert innsats for å kontrollere at lovene følges. Men må en privatperson være til stede ved ethvert småoppdrag på hytta og selv sjekke at alle som jobber for det lokale tømrerfirmaet får tarifflønn, betaler skatt osv.? Ap har fremmet et lovforslag om bestillerens ansvar, med uklar rekkevidde.

Å få mer avklart hvor forslagsstilleren, altså Støre parti, vil trekke grensene for dette ansvaret, vil være nyttig. For øvrig kan det noteres at bryggesaken ikke har utløst noen mediemessig flokkjakt. I stedet ser vi tilløp til en diskusjon om grensene mellom et nyhetstips og en drittpakke, det siste definert som et innsalg fra en politisk motstander. Begge disse grensespørsmålene kan med fordel diskuteres videre, også etter en valgkamp med rask temperaturstigning.