Tryggere for begge

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederÅ selge boliger i dårlig stand skal fortsatt være lov, men da må du fortelle hva som er dårlig. Dette fastslo tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som et utgangspunkt for lovendringen som setter bom for å selge en bolig «som den er». Lovendringen er nå vedtatt i Stortinget og vil forhåpentlig bidra til større trygghet for både kjøper og selger. For som mange har fått erfare, er en bolighandel noe som kan by på konfliktstoff og advokatmat. Ved å gi selgeren et tydeligere ansvar for å dokumentere boligens tilstand, burde det bli færre forsikringssaker og rettstvister i ettertid. Kjøperen har sin del av ansvaret for å sjekke hva hun kjøper, men får bedre forutsetninger for å gjøre nettopp det.

Skjerpede krav til takstmenns kompetanse er et viktig ledd i kvalitetssikringen av bolighandelen. Her har det vært mulig å ta litt for lett på oppdraget før takstrapporten og fakturaen ble avsendt. I en måling blant boligselgere i fjor oppga 44 prosent klager fra kjøperen over feil og mangler som sin største frykt, adskillig mer utbredt enn frykten for ikke å få god nok pris eller at salget skulle trekke i langdrag.

Skjerpede krav til tilstandsrapporten vil være et incentiv til å samle på dokumentasjon fra håndverkere. Hvem har utbedret og ombygd hva, når og til hvilken pris? Denne siden ved lovendringen er en fordel også for håndverkere som driver seriøst og betaler sin skatt. Dokumentasjonskravet er i seg selv et bidrag i kampen mot svart arbeid. Og boligselgeren kan på sin side regne med bedre pris når boligen skal selges, mens selgeren får økt trygghet.

Opposisjonen på Stortinget ville returnere hele lovopplegget til regjeringen med pålegg om grundigere utredning og lengre høringsfrist. Kravet virker overdrevet. Man får heller vurdere behovet for eventuelle presiseringer etter hvert. Formålet er å sikre mest mulig og best mulig informasjon om salgsobjektet. Og både kjøpers og selgers interesser synes ivaretatt i rimelig grad, i det som for de fleste er livets største investering. Dermed styrkes også partenes posisjon overfor de profesjonelle aktørene i en bolighandel. Og, som det er sagt i denne debatten, er poenget å få feil og mangler fram i lyset, ikke inn i en forsikringsstrid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags