KARMØY: De siste ni årene er det daglig leder Dianne Samuelsen Karlsen og styreleder Linda Dahle Høines som har stått for den daglige driften av Glass og glede i Kopervik.

Søndag meldte de på Facebook at de ønsker å gi stafettpinnen videre.

– De har og har hatt en fantastisk arbeidsplass i Kopervik, men ser med den samfunnsutviklingen som er nå, at det er behov for å slippe nyere krefter til. De har gjort det de kan for å drive og utvikle butikken, og håper at noen nye har lyst til å fortsette arbeidet, sier styremedlem og medeier i selskapet, Ståle Karlsen.

I butikkens Facebook-innlegg heter det at butikken vurderes solgt. Karlsen bekrefter at Glass og glede nå ligger ute på markedet.

– Det er en virksomhet for salg, som selges for rett pris. Det er vanlig at virksomheter kjøpes og selges. Det har allerede vært flere interesserte, og vi håper å få til en bra løsning for Kopervik, sier medeieren.

– Trist

Daglig leder i Byen vår Kopervik, Vigdis Thorsen, synes salgsnyheten er trist.

– Det er trist at noen finner ut at de ikke vil drive lenger. Vi ser at det er vanskelig å få nye til å overta bedrifter, sier Thorsen, og nevner Motesalongen og Budal radio:

– De gikk av av naturlige årsaker og prøvde å selge butikken, men fikk ikke noen til å ta over.

På grunn av nedleggelsene, tror ikke Thorsen det anses som lukrativt å være kjøpmann.

– Jeg vet ikke hva vi skal gjøre for å snu det. Alle butikkene i byen er like viktige, og er med på å dra lasset. Alle har en drivkraft i tannhjulet vårt. Jeg håper virkelig at Glass og glede får solgt. De har en flott butikk, men det hadde også de som ikke klarte å få noen til å drive videre, sier Thorsen med vemod i stemmen.