Vi er nesten 1500 personer som jobber på Raglamyr, men lokalpolitikerne mangler respekt for arbeidsstedet vårt. Nå er det på tide at arbeidsplassene våre og verdiskapningen vi står for blir anerkjent, i stedet for at våre folkevalgte sender handel og næringsaktivitet ut av kommunen.

Tirsdag 1. september arrangerte Haugesunds Handelsstandsforening debatt med tema ”Hvem skal utvikle næringen i byen vår?” Debatten varte godt over en time før noe annet enn Haugesund sentrum fikk plass på dagsorden. Da bolken med tema «Raglamyr vs. Haugesund sentrum» endelig kom opp, måtte jeg rive meg i håret av frustrasjon over det som kom fram.

Flere, og spesielt Arbeiderpartiet og SV sa ting jeg reagerte på, som for eksempel «vi må skru igjen kranen på Raglamyr», og «det er så mange stygge bygg på Raglamyr at det ser ikke ut i verken måneskinn eller solskinn» og også at «Raglamyr skal stå for storhandel som hvitevarer etc. mens sentrum skal stå for detaljhandel». De bråkjekke og bastante kommentarene om Raglamyr tyder på lite kunnskap om handel og næringsutvikling, og det er ille nok i seg selv.

Mest av alt reagerer jeg likevel på at politikerne viste total mangel på respekt for de knappe 1500 menneskene som hver dag jobber på Raglamyr. Jeg tror de aller fleste trives godt i jobben og er stolte av arbeidsplassen sin. For mange som jobber på Raglamyr er Haugesund ”min by”. Mange er opptatt av at Haugesund sentrum skal utvikles, men folk er selvfølgelig også opptatt av å høre at egen arbeidsplass blir ivaretatt og verdsatt! At Raglamyr har større omsetningsvekst enn sentrum skyldes ikke bare flere kvadratmeter til detaljhandel, det har også med hardt arbeid å gjøre. Som senterleder på Amanda Storsenter, regionens største kjøpesenter, kan jeg best snakke for min arbeidsplass. Amanda har hatt en jevn omsetningsvekst siden åpningen i 1997. Årsaken til dette er sammensatt, men den viktigste grunnen er at vi tilbyr noe som kundene våre, folk i Haugesund og regionen etterspør.

Vi har f.eks. en åpningstid på våre 70 butikker og den er fra kl. 10–20 på hverdager, noe som gir oss et konkurransefortrinn fordi vi skaper tilgjengelighet og forutsigbarhet for folk, som i en travel hverdag trenger noen ettermiddagstimer til å gjøre handel. Her har sentrum et uforløst potensial, og det er det bare drivere og foreninger i sentrum selv som kan gjøre noe med.

Å tro på at handelsutviklingen i sentrum skal reddes av at man stopper eller svekker utviklingen på Raglamyr mener jeg er helt bak mål. Virkeligheten fungerer ikke slik at aktører innen handel automatisk velger sentrum om det ikke er plass på Raglamyr, det finnes nemlig mange om beinet i regionen vår. Vår nærmeste nabo, Norheim næringspark med sine bygg og senter er en knalltøff konkurrent. Vi konkurrerer hele tiden om butikkene og konseptene som ønsker å etablere seg på Haugalandet.

En historie som viser dette poenget tydelig, er da Vinmonopolet for ett år siden inviterte seg selv til rådhuset for å «fri» til Haugesund om å få pol. Vinmonopolet informerte rådhuset om nabokommunene som hadde søkt om pol. Men ifølge sittende ordfører var det tverrpolitisk enighet om å ikke søke om nytt pol nettopp på grunn av vern for Haugesund sentrum. Resultatet kjenner vi, Karmøy fikk tilslag og vi får et nytt pol nært Haugesund. Og det nye polet vil faktisk ligge like nært Haugesund sentrum som Raglamyr ligger, bare i en annen kommune enn Haugesund. Pol-saken er et eksempel på at kommunen i stedet for å verdsette næringsaktiviteten på Raglamyr, ruter trafikken ut av Haugesund, byen vår.

Våre folkevalgte gir oss som jobber på Raglamyr inntrykk av Haugesunds egen næringspark er en større trussel for sentrum enn Karmøys næringspark. Selv hvor hardt politikerne prøver, er det ikke mulig å isolere Haugesund som om kommunen var et akvarium. Vi bor i en større innsjø som heter Haugalandet, og der er konkurransen hard. Skal vi sammen bygge et sterkt regionsenter, må vi ha to tanker i hodet samtidig og utvikle både sentrum og Raglamyr. Sentrum og Raglamyr er avhengig av hverandre for å kunne beholde attraktivitet innen handel og annen næring når Rogfast kommer.

Jeg vil oppfordre kommunepolitikerne til å jobbe for å ivareta, samt skape nye arbeidsplasser innen handel, uansett beliggenhet innenfor kommunegrensene våre. En god start er å vise respekt og forståelse for arbeidsplassene våre på Raglamyr.