Eg e for et totalt mobilforbud på skolane. Tror dei som blir fotografert i skjul i dusjen e enige med meg. Eller dei som oppleve å få delt bilde av seg i skolegården via Snapchat, som noen vise te de i fem sekund, og så e beviset borte, og leraren kan ikkje gjør nåke, for han har ikkje kompetanse på området te å gjør nåke, han har ingen myndighet te å gjør nåke, og må stå der og se på eleven bli dårligare og dårligare.

Det finnes ikkje noen god forskning som seie at elevar blir smartare, glupare, flinkare, kjekkare og får bedre holdningar av å ha et apparat med Facebook, Snapchat, Ask.fm, Twitter, MovieStar Planet, Tinder og Jodel. Det finnes derimot ein god del hundre sakar om elevar som blir mobba, skolar som stenges pga bombetrusler sendt av elevar i skoletiå fra mobilen med "anonyme" appar.

Fordi om deia elevane kan stemma på politikerar om nåken år, betyr ikkje det at våre lokalpolitikerar allerede nå bør forsøka å sanka inn stemmer pga tvetydige meiningar.

Haugesund kan godt væra ein foregangsby, og visa igjen i landets nyheter, at me tar skoletiå, ungdomstiå, friminuttene, kverdagen på skolane på alvor.

Ein kan jo f.eks. spør lerarane om koss det ser ut i ein normal skolegård i 2016 på ein ungdomsskole. Alle vett at tidene alltid forandre seg, men det e likavel lov å sei at "Nai, detta e faktisk ikkje ok, nå har detta sklidd ut nok!".

Skolen e ein arena kor elevane ska sosialisera seg, kor de ska føla seg trygge, kor de ska lera nåke. Gjør skolen mobilfri, men spill gjerna Kahoot ein gong i måneden når det e avtalt, sjøl om det egentligt ikkje e nåke aent ein ein skjult Hangman te tider.

Kidså i dag blir født med ein mobil i fjeset, de har skjerm med seg på do, i sengå, i sofaen, på bussen, på flyet, når det e stygt ver, når de kjede seg, når mor og far vil ha pause, hvis de ska prata med kverandre på Skype, når de gjør lekser, hvis de ska lesa nyheter, se film, sjekka treningstider eller spilla. La de få ein pause dei få timane de e på skolebenken. Tving de te å finna på nåke, om det bare e å sitta å kjeda seg, så kanskje de finne på nåke kjekt sjøl. For de e ikkje dumme, men de blir passive. Og det må det væra lov å sei at ein ikkje e for, men at ein e imot.

Gode holdningar får ein himafra, ikkje om ein får lov å ha mobil på skolen.