Subsidierer staten medisiner vi ikke trenger?

Det spørs om ikke Legemiddelverket bør innskrenke legers mulighet til å skrive ut psykofarmaka, mener innsender.

Det spørs om ikke Legemiddelverket bør innskrenke legers mulighet til å skrive ut psykofarmaka, mener innsender. Foto:

Av

Det er lett for et legemiddelfirma å peke på hvorfor staten bør subsidiere en ny og dyr medisin. Det vil alltid være fordeler. Men kanskje beslutningstakere og leger bør la være å lytte til legemiddelindustrien hva angår psykofarmaka. På den måten kan staten spare mye penger.

DEL

KronikkSelskapet Lundbeck så at patent- og opphavsrettighetene på antidepressivaet Cipramil gikk ut. For fortsatt å tjene penger på Cipramil endret de litt på kjemiske forbindelser, og kalte «den nye» medisinen Cipralex. Hvor mye har norske skattebetalere tapt på det? Den norske stat har subsidiert Cipralex med ganske mye penger. Har det vært verdt det?

Jeg har saumfart internett etter dokumentasjon som sier noe om forskjell på antidepressiva. Jeg finner bare mindre forskjeller på Cipramil og Cipralex (1). Jeg finner også mindre forskjeller på trisykliske antidepressiva og SSRI (2). Faktisk tyder en studie på at det trisykliske antidepressivaet Amitriptylin er det mest effektive antidepressivaet av alle (3). Til de som ikke vet det: trisykliske antidepressiva er «gamle» medisiner. Da er det grunn til å spørre seg om det er rett av staten å subsidiere nye dyre SSRI. Hvor mye kan staten spare per år ved å fjerne legers mulighet til å skrive ut nye dyre SSRI? Staten svir av ganske mye penger på dette, så vidt jeg vet. Dette er penger man kunne ha brukt på andre og viktigere ting i psykiatrien.

Litium er førstevalget som medisin for folk med bipolar lidelse (4). Det er den mest effektive medisinen. Da må man spørre seg hvorfor andre førstegenerasjons- og andregenerasjons stemningsstabiliserende medisiner overhode blir brukt som medisin mot bipolar lidelse i Norge. Om lag tre prosent av befolkningen, eller 158000 av våre landsmenn, har en form for bipolar lidelse (5,6). Men i dag bruker bare åtte tusen nordmenn Litium (7). Fører den marginale bruken til unødvendig lidelse og død? Litium er sammenlignet med de andre såkalte stemningsstabiliserende medisinene på det norske markedet den suverent billigste medisinen. Er det derfor den blir så lite brukt? Kanskje staten av hensyn til pasienters sikkerhet bør fjerne legers mulighet til å skrive ut de andre såkalte stemningsstabiliserende medisinene på det norske markedet? Staten ville også ha spart mye penger.

I 2013 avregistrerte staten det antipsykotiske medisinen Trilafon fra det norske markedet (8). Trilafon er en av få effektive medisiner mot paranoia, psykose og mani (9). Skal pasienter få utskrevet Trilafon-tabletter i dag, må leger bestille Trilafon fra utlandet i form av medisinen Peratsin. Jeg vil stille spørsmål ved hvorfor Trilafon ble avregistrert. Unnskyldningen Legemiddelverket og MSD gav i 2012 var produksjonsproblemer. Vet ikke Legemiddelverket og MSD at medisinen fins i form av Peratsin, og at Peratsin kan registreres i morgen på det norske markedet hvis Legemiddelverket og MSD vil? Trilafon hjalp mange. Det kan du spørre en hvilken som helst erfaren norsk psykiater om. Vi kan jo igjen spørre om dette handler om penger. Trilafon er en 50 år gammel medisin som er ekstremt billig. Sammenlignet med de fleste andre psykofarmaka på det norske markedet koster den nesten ingenting. For 56 tabletter a 15 mg Abilify koster det 1057,50 kroner (10). Jeg oppfordrer alle til å finne ut hva 100 tabletter a 8 mg Peratsin koster. Poenget mitt er at staten fjerner effektive billige antipsykotiske medisiner til fordel for nye dyre antipsykotiske medisiner med tvilsom effekt (11). Konsekvensen er at pasienter ikke får god medikamentell behandling og at staten taper mye penger.

Det vil alltid være pasienter som trenger nye dyre medisiner av et eller annet slag. Men det spørs om ikke Legemiddelverket bør innskrenke legers mulighet til å skrive ut psykofarmaka. Det bør skje av hensyn til psykiatriske pasienter helse, og for å unngå statlig økonomisk sløsing. Det er ganske mye penger som blir brukt til å subsidiere psykofarmaka. Dette er penger som kunne ha kommet godt med i andre deler av norsk psykiatri.

Nøkkelen til å bli kvitt den statlige økonomiske sløsingen med subsidiering av unødvendige medisiner er å satse på faget statistikk, tror jeg. Her er noen forslag fra meg til hva vi kan gjøre:

Beslutningstakere, leger, farmasøyter og annet helsepersonell må lære grunnleggende statistikk.

Vi må opprette noe jeg velger å kalle Norsk Medisinsk Statistisk Senter. Her ansetter vi matematikere og statistikere. De skal samle inn og lage sann statistikk om medisiner og sykdommer. Det vil primært være en ressursbank for helsepersonell og beslutningstakere. Det er utrolig mye vi kan lage statistikk på, som det ikke fins statistikk på i dag.

For å få ned prisene på kopimedisiner bør politikere dessuten lage en statlig non-profit medisinfabrikk som forsyner det norske markedet med billige kopimedisiner. Den kan for eksempel hete Nobel Pharma. Det er ikke noen logisk grunn til at mesteparten av kopimedisinene i verden skal lages i andre land, for det gjør dem automatisk dyrere. Vi kan gjøre det selv her i Norge til langt lavere pris.

Her har jeg tatt for meg psykiatri. Jeg er ganske sikker på at vi kan finne ut at det skjer statlig sløsing med subsidiering av unødvendige medisiner i andre deler av det norske helsevesenet også. Norsk Medisinsk Statistisk Senter vil hjelpe oss til å prioritere rett, tror jeg.

Else Høibraaten, medisinsk sjef i legemiddelfirmaet Lundbeck, hadde 10.10.2019 en kronikk publisert hos Dagens Medisin (12). Det er tåredryppende å lese hvor meget Lundbeck har sympati for psykiatriske pasienter. Hadde jeg vært staten, ville jeg ha sluttet å subsidiere Lundbecks medisiner. Vi trenger dem ikke i norsk psykiatri, tror jeg.

Referanser:

1. https://mentalhealthdaily.com/2018/08/18/celexa-citalopram-vs-lexapro-escitalopram/

2. http://www.annfammed.org/content/3/5/449.short

3. https://discover.dc.nihr.ac.uk/content/signal-00580/the-most-effective-antidepressants-for-adults-revealed-in-major-review

4. https://www.medicalnewstoday.com/articles/325214.php

5. https://sml.snl.no/bipolar_lidelse

6. https://no.wikipedia.org/wiki/Bipolar_lidelse

7. https://tidsskriftet.no/2008/06/legemidler-i-praksis/oppfolging-av-pasienter-som-bruker-litium

8. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2012/06/05/pasienter-ma-bytte-legemiddel/

9. https://www.felleskatalogen.no/medisin/trilafon-dekanoat-orion-564813

10. https://www.felleskatalogen.no/medisin/abilify-farmagon-545657

11. https://www.medsnews.com/health/abilify-aripiprazole-an-effective-drug-or-a-dangerous-one/

12. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/10/10/psykisk-sykdom-er-prioritert-men-fortsatt-stigmatisert/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags