Bekymret for økende EØS-motstand

Av
DEL

LeserbrevEØS-avtalen er ikke perfekt. Den er likevel vår sikreste garanti for stabile rammevilkår og en eksport- og innovasjonsrettet maritim næring.

Maritim næring er landets nest største eksportnæring. Bare i vår region sysselsetter den 17.000 arbeidstakere.

Siden 1994 har EØS-avtalen vært en sikker garanti for stabile rammevilkår for en eksport- og innovasjonsrettet maritim næring. Over halvparten av det som produseres av varer og tjenester i den maritime klyngen eksporteres. Få næringer er så avhengig av forutsigbare rammevilkår og tilgang til EUs indre marked som den norske maritime klyngen.

Uten EØS vil næringen miste en sømløs tilgang til det viktigste eksportmarkedet. Rederiene, verftene, utstyrs- og tjenesteleverandørene vil miste tilgang til arbeidskraft, kapital og forskningsmidler fra EU. Økende press mot EØS-avtalen skaper derfor bekymring i den norske maritime klyngen.

Det er ingen andre land som er bedre enn Norge på grønn skipsfart. Vi har verdens mest miljøvennlige flåte. Nå ser vi at teknologien og systemene som vi produserer for skip i Norge, i økende grad eksporters til utlandet.

Foruten store og åpne markeder, er næringen også avhengige av stabile og forutsigbare regler. Like krav i EU og i Norge til sikkerhet og miljø, gir enklere og betydelig mer eksport til et EØS-marked som er hundre ganger større enn vårt hjemmemarked.

Dersom for eksempel en tysk importør vet at norske produkter er utviklet i samsvar med EU-kravene, er det smidigere og tryggere å bestille norsk. EØS-avtalen sikrer en harmonisering av regelverk som er kostnadsbesparende og skaper rettslig forutsigbarhet.

Den norsk-kontrollert flåten teller nesten 1 800 skip. Lokalt består den av 381 skip. EØS-avtalen sikrer at norske rederier kan konkurrere om laster og fritt seile til og fra havner i EU-landene. Hver dag, hele året, legger 100 norsk skip til kai i en EU-havn. I alt har norske skip rundt 40 000 anløp i EU-havner hvert år. Dette utgjør over 50 prosent av alle norske havneanløp i utlandet.

EØS-avtalen er spesielt viktig for nærskipfartsrederiene. I Norges Rederiforbunds konjunkturrapport opplyser nesten 80 prosent av rederiene i nærskipsfart at EØS avtalen er svært viktig.

Store deler av EUs miljøpolitikk er omfattet av EØS-avtalen. Dette får også direkte konsekvenser for maritim næring her hjemme. I fjor innførte EU et strengere regelverk for skroting av skip. EU går dessuten foran og blir stadig viktigere for vår evne til å finne løsninger på klimaproblemet.

Alt dette sagt, betyr ikke at vi ikke forstår argumentasjonen til våre venner i LO knyttet til utfordringene fri flyt av arbeidskraft og innleie, primært fra Øst-Europa, gir på norske arbeidsplasser. Vi trenger en mer slagkraftig, bedre koordinert og mer helhetlig forvaltning av EØS-avtalens handlingsrom på dette området. Slik styrker vi arbeidstakerrettighetene og hindrer sosial dumping.

Men svaret på utfordringene, er ikke en oppsigelse av EØS-avtalen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags