Intervjuet kunne ikke stå uimotsagt

Karmøy 23102017: Kommunestyret Karmøy Fjord Motorpark. Avstemmingen Nina Ve Sæbø og Trygve Hagland midt på bildet

Karmøy 23102017: Kommunestyret Karmøy Fjord Motorpark. Avstemmingen Nina Ve Sæbø og Trygve Hagland midt på bildet Foto:

Av
DEL

Meninger

Kommentar til intervju med Bente Thorsen i Haugesunds Avis 09.01

LES OGSÅ: – De må forstå at de ble valgt inn for et nasjonalt parti, ikke en bygdeliste uten vedtekter og program

I forbindelse med at Helge Thorheim, Susan Borg og Nina Ve Sæbø, pluss en rekke andre medlemmer sa opp sitt medlemskap i Karmøy Frp, var det et intervju med Bente Thorsen. Her gjør Bente et nummer av at, sitat: «De må forstå at de ble valgt inn for et nasjonalt parti, ikke en bygdeliste uten vedtekter og program.»

Ja, det stemmer at Frp er et nasjonalt parti, men det igjen består av fylkeslag og lokallag som alle har sine egne valgprogrammer, utarbeidet før hvert fylkes/kommunevalg. De representantene som er valgt til Karmøy Kommunestyre, fra Frp, er valgt på Karmøy Frps lokalvalgprogram, der det, udiskutabelt, står at Karmøy Frp støtter Fjord Motorpark (FMP). For ytterligere å forsterke dette står det i Frps forskrifter «en valgt representant er bundet av det programmet man er valgt på». Det virker litt rart at Bente ikke har fått med seg at i et lokalvalg, er det lokalvalgprogrammet som gjelder, ikke «prinsipprogrammet».

Da reguleringsplanen for FMP var oppe til behandling i kommunestyret i 2008 var dette en del av rådmannens saksbehandling, sitat: «Det foreligger ikke innsigelse mot arealbruk eller bestemmelser som berører motorsportanlegget. Derimot er det fra nesten samtlige berørte grunneiere, gjennom advokatfirmaet Haver gitt uttrykk for at en ser det som lite ønskelig at et motorsportanlegg blir etablert. Tilsvarende synspunkter ble det gitt uttrykk for fra Avaldsnes Grunneierlag Og Nord Karmøy Bondelags' side.»

Det er ganske utrolig hvordan Bente, daværende gruppeleder i Karmøy Frp i 2008, kan få dette, klare budskapet, til å bli slik i intervjuet 09.01, sitat: «Da reguleringsplanen ble vedtatt i 2008, ble det sagt at grunneierne var enige om å selge, og at det ikke var behov for ekspropriasjon». Når man ser hva rådmannen skrev og hva Bente hevder, mener jeg hennes uttalelse her er svært, svært nær ren løgn overfor avisens lesere.  Allerede da reguleringsplanen ble vedtatt i 2008 var det, for alle som hadde lest sakspapirene, klart at det gikk mot en ekspropriasjon. 

For ordens skyld, de som stemte for reguleringsplanen i 2008, fra Frp var: Bente Thorsen (gruppeleder) Einar Endresen (nestgruppeleder) Vegar Pedersen (lokallagsleder) Nina Ve Sæbø, Rune Midtun, Bente Tjøsvoll, Eli Rovik, Trond Wisnæs, Svein Inge Austrheim, Hans Ottar Moen, Arne Vikingstad, Gunvor R. Olsen, Einar Schultz Kvale, Karen Louise Øvrebø og undertegnede Trygve Hagland.

I intervjuet påpeker også Bente følgende, sitat: «Det sitter langt inne for Frp å gå for ekspropriasjon»; Her  er jeg enig med Bente, det skal ikke være enkelt å ekspropriere, men igjen, går man inn i Frps vedtekter står det:» Der samfunnsinteressene er store nok, kan ekspropriasjon brukes til erverv av grunn. Det det hele koker ned til er hvor store, eller små, den enkelte anser samfunnsinteressene for å være. Ser man kun på Motorparken, er den, for meg, stor nok samfunnsinteresse i seg selv, men legger man til de nyetableringer, man med ganske stor sikkerhet, vet vil komme, vil de kunne gi så mange arbeidsplasser at det vil kunne hjelpe på Karmøys status som lavinntektskommune. Potensialet er stort, bare så synd at ikke flere (vil) se det.

Videre sier Bente, i intervjuet at det var delte meninger da saken igjen kom til behandling i kommunestyret i 2013, og det er helt riktig, åtte Frp-representanter stemte for ekspropriasjon og tre stemte mot. Ved behandlingen av saken i kommunestyret 23.10.17, stemte 6 av de opprinnelig innvalgte Frp representantene for og tre stemte mot. Ser man Frps stemmegivning i denne saken fra starten av, er det ingen tvil, Frp har alltid støttet FMP.

Dagens ledelse i Karmøy Frp har, slik jeg ser det, «rotet det til» og deres «syn» på denne saken er ikke i tråd med lokalvalgsprogrammet, som de er bundet av, og heller ikke hva svært mange velgere forventer av Karmøy Frp.  Denne kommentaren kommer «vel sent», men jeg fant at intervjuet ikke kunne stå uimotsagt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags