Snublesteinenes alvorlige påminnelse

Av
DEL

LeserbrevDaglig går jeg forbi såkalte «snublesteiner» i messing i Oslo. Det et kunstminnesmerke med navn og dato støpt ned i gaten som en gatestein der hvor en norsk jøde ble hentet til sin dødsreise. Det er ikke en del av vår stolte historie.

En synagoge i Händels fødeby, Halle i Tyskland, ble nå i oktober angrepet og to personer ble drept. Natt til søndag for 81 år siden ble rundt 200 jøder slått i hjel, synagoger ble brent ned, og butikker ble vandalisert. Mer enn 26 000 jøder ble ført til konsentrasjonsleirer på en natt. Krystallnatten mellom 9. og 10. november 1938 markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland, det som skulle utvikle seg til å bli Holocaust, en ideologisk «løsning» med systematisk utryddelse etter raseprinsipp.

Antisemittismen viser, utrolig nok, fremdeles sitt sanne jeg i Europa. Det finnes sterke grupperinger som ønsker å fortie jødenes historie og fornekte Holocaust. Tallet på alvorlige, voldelige antisemittiske hendelser har økt kraftig, blant annet i Frankrike og Tyskland. Også i vårt eget land er det grupperinger som forfalsker historien og idealiserer dødskulturen; gufs fra en tid vi håpet var et tilbakelagt stadium etter krig og uhygge. Drapstrusler og sjikanering utgjør nemlig hverdagsopplevelser for mange jøder i Norge i 2019. Jødiske barn på norske skoler opplever å bli trakassert og hetset på grunn av sin tro og sitt opphav. Det verken må eller kan vi aldri akseptere!

KrF fremmet forslag om en handlingsplan mot antisemittisme og fikk Stortingets flertall. Skolen må være den fremste arenaen for å motvirke antisemittiske holdninger. Nå må Krystallnatten markeres, og det må være obligatorisk undervisning om Holocaust, som også startet i norske bygder og byer.

Det trengs bedre læremateriell og gode økonomiske støtteordninger, slik at skoleklasser kan få muligheten til å dra på skoletur til tidligere konsentrasjonsleirer. KrF fikk også gjennomslag for en tilskuddsordning til skoleturer. Det kan redusere prisen og gjøre det økonomisk mulig å reise.

Markering av Krystallnatten og undervisning om Holocaust og hva som skjedde blir viktigere og viktigere i en tid hvor vi igjen utfordres av antisemittisme. Menneskeverdet er ukrenkelig, uavhengig av rase, religion eller prestasjonsnivå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags