Gunnar Larsen
Direktør for kommuniksjon og samfunnspolitikk,
Arbeidsforeningen Spekter
 

I Haugesunds Avis 19. juni bruker Linn Herning feilaktige og udokumenterte påstander for å underbygge sin ideologiske motstand mot at private skal få bidra til å levere velferdstjenester.

For det første forteller Herning at private aktører tilbyr dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Flere private aktører i velferdssektoren er medlemmer i Spekter. De har tariffavtaler med ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Avtalene er inngått med sterke og ansvarlige fagforeninger som sikrer at vi har et velfungerende og godt arbeidsliv.

For det andre er det misvisende når Herning gjør et poeng ut av at det «ikke finnes forskning som viser at kvaliteten blir bedre dersom man konkurranseutsetter».

Fafo påviste i 2013 at det er vanskelig å påvise kvalitetsforskjeller mellom offentlig og privat driftet eldreomsorg i Norge.

Oslo Economics har dessuten dokumentert at i Oslo scorer de private sykehjemmene best på kvalitet.

For det tredje stemmer det ikke at kommunen og ideelle firmaer ikke vinner anbudskonkurranser.

Senest i fjor høst vant Os kommune selv anbudet om å drive et sykehjem som tidligere var drevet av private.

De 10 prosentene av sykehjemstjenester som i dag drives av private, fordeler seg omtrent likt mellom ideelle og kommersielle aktører.

Anbudskonkurranser er altså ikke kun en konkurranse mellom kommersielle selskap, slik Herning hevder.

Vi blir flere eldre og våre forventninger til kvalitet på tjenestene er økende.

Spørsmålet er ikke om vi trenger private aktører til å bidra i offentlige tjenesteproduksjon, men hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte.