Både lokalt og i andre kommuner har SV bedt foreldre sabotere den nasjonale protesten Private Barnehagers Landsforbund (PBL) arrangerer i dag. SV mener det er uakseptabelt at protestaksjonen rammer en tredjepart, altså barn og foreldre.

Jeg mener dette er lite prinsipielt av SV. De støtter andre grupper når de streiker eller aksjonerer, selv om det går ut over en tredjepart. For eksempel lærerstreiken i vår. Derfor finner jeg det rart at de ikke vil støtte PBLs aksjon.

Forskjellige aksjonsformer er en viktig del av vårt demokrati, og er en måte forskjellige grupper kan hevde sine interesser og syn på. Jeg håper foreldre i Haugesund støtter PBLs aksjon.

Jeg reagerer også på SV og Rødt kontinuerlig kaller private barnehager for velferdsprofitører.

Det var SV som sammen med Frp i 2003 fikk gjennom barnehageforliket. Det la grunnlag for at private barnehager ble likebehandlet med kommunale, og etter det har private aktører spilt en stor rolle i utbygging av barnehagetilbudet i Norge.

Det er viktig at vi har en diskusjon om offentlig bruk av penger, men det negative fokuset SV og Rødt har på private barnehager er å tråkke på ansatte, eiere og foreldre i disse barnehagene. Det fortjener de ikke.

Vil også påpeke at i den forrige regjeringen sitt budsjettforslag lå det inne kutt i pensjonspåslaget til private barnehager.

I dag er pensjonstilskuddet på 13 prosent av lønnsutgiftene. Kuttforslaget til den avgåtte regjeringen var på 11 prosent, som var innenfor Storberget-utvalget, nedsatt av den forrige regjeringen for å utrede finansieringen av private barnehager, sin anbefaling. Dagens regjering har foreslått et pensjonstilskudd på 10 prosent.