Lokale aktører berøres sterkt: – Helt klart store økonomiske konsekvenser. Men det er snakk om helse her.

En rekke lokale aktører innen kultur, idrett og frivillighet blir kraftig berørt av de siste korona-tiltakene.