Den norske Druidordenen

Old Erk Edin Otterholm (t.v.) og Ceremonimester Svein Atle Bratbakk er medlemmer av Haugesunds yngste orden. Det er ikke bare losjens alder som er ung. – Gjennomsnittsalderen hos oss er vel rundt 45 år. Ikke så verst i losjesammenheng, men vi skulle gjerne hatt flere yngre medlemmer, forteller Otterholm.

Old Erk Edin Otterholm (t.v.) og Ceremonimester Svein Atle Bratbakk er medlemmer av Haugesunds yngste orden. Det er ikke bare losjens alder som er ung. – Gjennomsnittsalderen hos oss er vel rundt 45 år. Ikke så verst i losjesammenheng, men vi skulle gjerne hatt flere yngre medlemmer, forteller Otterholm. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Druidene; kelternes skjeggete og kjortelkledde spåmenn. Magi og offerritualer.

Hva kan oldtidens druider ha til felles med medlemmene i Den norske Druidordenen?
Ikke så veldig mye.

Old Erk Edin Otterholm forklarer:

– Kelternes druider var både leger, lærere og prester. Vi har tatt med oss det beste de sto for, og gitt innholdet en ny, moderne form.

Medlemmer fra møblerte middelklassehjem. Svart dress, slips og blankpussede sko på møtene. Sett utenfra er Druidordenen som losjer flest. Annen hver torsdag er det samling i Odd Fellows lokaler.

Losjen i Haugesund ble etablert i 2001. Ti år senere har Otterholm og ordenskollegene fått erfare at det tar tid å gjøre en losje kjent ut over møtelokalene.

– Har du noe inntrykk av at folk flest vet hva dere står for?

– Nei, det merker vi da også ofte når vi arrangerer orienteringsmøter. Det dukker som regel opp noen interesserte som er veldig opptatt av norrøn mytelogi. Men det er ikke det ordensarbeidet vårt handler om.

– Hva ligger i bunn hos dere?

– Mener du religion?

– Ja.

– Både religiøst og politisk forholder vi oss helt nøytrale Men det betyr ikke at vi ikke tror på noe.

– Nei vel?

– Vi tror på det gode i mennesket.

Edin Otterholm var blant medlemmene som var med å danne Haugesunds-avdelingen Yggdrasil – navnet på verdenstreet i norrøn mytologi – i 2001.
Siden den gang er 14 losjebrødre blitt til 21. Det er god plass til flere.

– I dag kommer flertallet av medlemmene fra yrker innen teknologi eller økonomi. Vi håper at vi også kan få medlemmer fra andre yrkesgrupper, gjerne lærere og akademikere.

– Er målet å vokse så mye som mulig?

– Nei, jeg vil si at det optimale er en medlemsmasse på rundt 40-50. Passerer man 60 kan det fort oppstå klikkdannelser, forteller Otterholm.

Medlemsavgiften er på 1.800 kroner i året. Det er ikke kontingenten som gjør at ordenen krever at nye medlemmer må ha ordnede økonomiske forhold.

– Dette handler ikke om at det er et krav at medlemmene skal være velholdne, men man skal heller ikke ha økonomiske problemer. I ordenen bidrar vi med menneskelig støtte – ikke økonomisk, sier Otterholm.

– Før nye medlemmer inviteres inn i ordenen, går vi på hjemmebesøk. For oss er det viktig at ektefeller og samboere er innforstått med hva det å være med i en losje betyr, føyer han til.

Hvorfor losjemedlemskap? Hva får man her som man ikke får andre steder?

Ceremonimester Svein Atle Bratbakk har vært med i tre år. Han utdyper:

– Jeg vurderte situasjonen nøye før jeg bestemte meg. Dette var den gang i en arbeidsmessig veldig hektisk periode. Heldigvis bestemte jeg meg for å prøve. I losjen får du anledning til å konsentrere deg om noe helt annet enn hverdagens kjas og mas. Du blir utfordret til å stille deg selv en del vesentlige spørsmål. Hvem er jeg? Hva holder jeg på med? Hva vil jeg videre?

– Jeg spør alltid potensielle medlemmer om de er villige til å bruke en kveld annen hver uke på seg selv, skyter Otterholm inn. Han fortsetter:

– I bunn og grunn handler det om å bli et bedre menneske. Håper de som har kjent meg en stund opplever at jeg har endret meg i årenes løp, både i tanker og handlinger. Det er i hvert fall det vi jobber for.

Artikkeltags