Odd Fellow

Toril Kosberg Alvestad og Steinar Jansen utfører ordensarbeid også utenfor logesalen. Storsamfunnet har overtatt mange av Odd Fellows opprinnelige oppgaver, men ordenen gir fortsatt betydelige summer til humanitære formål. – Samfunnet har endret seg, men det er fortsatt behov for hjelp. Det er jo ikke akkurat overflod av midler på de kommunale budsjetter, sier Kosberg Alvestad og sender et vennlig stikk til Høyre-leder Jansen. Han tar det med et smil.

Toril Kosberg Alvestad og Steinar Jansen utfører ordensarbeid også utenfor logesalen. Storsamfunnet har overtatt mange av Odd Fellows opprinnelige oppgaver, men ordenen gir fortsatt betydelige summer til humanitære formål. – Samfunnet har endret seg, men det er fortsatt behov for hjelp. Det er jo ikke akkurat overflod av midler på de kommunale budsjetter, sier Kosberg Alvestad og sender et vennlig stikk til Høyre-leder Jansen. Han tar det med et smil. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Lukkede verdener er ikke som før.

Distrikts Stor Sire Steinar Jansen i Odd Fellow og Eks Distrikts Stor Sire Toril Kosberg Alvestad i Rebekkaordenen tar imot journalist og fotograf i Odd Fellow-gården.

En drøs over bilder av tidligere embetsmenn- og kvinner. Omvisning i logesalen som om det skulle være den mest naturlige ting i verden.

-For 30 år siden hadde dette vært helt utenkelig, forteller Kosberg Alvestad.

Del på Facebook

-Det handler vel om at samfunnet generelt er blitt åpnere de siste årene. Da er det bare naturlig at ordenene kommer etter, kommenterer Jansen.

Men selv i en verden i endring er det noe som ikke forandrer seg.

-Hos oss bruker vi ordet loge og ikke losje. Det er viktig å merke seg.

31. oktober 1919 var dagen Odd Fellow ble etablert i Haugesund. Loge Harald Haarfagre var da landets åttende. Den var samtidig byens aller første orden.

Den fikk raskt stor oppslutning

-I dag har vi medlemmer fra jevnt over alle yrkesgrupper. Men i de første årene er det ikke til å legge skjul på at de fleste kom fra de øvre samfunnslag. Dette var ofte menn som viste igjen i bybildet, folk med posisjoner, forteller Jansen.

Den dag i dag er et av medlemskravene at man må ha et godt omdømme.

-Hvem avgjør det?

-Vi i logen, det er vårt privilegium å bestemme hvem vi vil ha med. I utgangspunktet er de aller fleste velkommen, men vi vil jo tenke oss om to og tre ganger om vedkommende har sittet inne for gjentatte forbrytelser.

Harald Haarfagre ble med årene etterfulgt av loger i Odda, Sauda, Kopervik og ytterligere to i Haugesund, den siste i 2004.

Rebekkasøstrene – ordenens kvinneavdeling – etablerte sin første loge i Haugesund i 1953. Siden fulgte nye i Odda, Sauda, Haugesund og Kopervik.

Fra 1937 har ordenen holdt til i Odd Fellow-gården, nord i Sørhaugata. Eget hus med utleiemuligheter gjør at man holder medlemskontingenten nede på 1.000 kroner i året.

-Med tanke på byens innbyggertall har vi alltid hatt et høyt antall medlemmer, sier Jansen.

Her lokalt er det i dag 547 Odd Fellow-brødre og 389 Rebekka-søstre, med en gjennomsnittsalder på henholdsvis 60 og 64 år.

-Vi er fornøyde med at vi stadig vokser, men vi skulle gjerne også hatt litt flere yngre medlemmer, forteller Kosberg Alvestad.

Ordenens tiltrekningskraft. Hvorfor være medlem i dag? Toril Kosberg Alvestad utdyper:

-Min mor var Rebekkasøster i Drammen. Jeg visste dermed litt om hva ordenen sto for, og var nysgjerrig på å prøve selv. Jeg har nå vært medlem i 30 år, og det har gitt meg enormt mye. Du har alvoret og høytiden under seremoniene, og deretter den sosiale samlingen i etterkant. Etter hvert er vi blitt en veldig sammensveiset gjeng.

-Jeg finner en stor ro med å være en Odd Fellow. Det er et sted hvor du kan være deg selv, et sted hvor du kan senke skuldrene. Kveldene i logen gjør noe med ditt indre landskap.. sier Jansen.

Odd Fellow operer ikke med møteplikt. Det er heller ingen påbud for medlemmene om at de må påta seg verv.

- Men jeg er overbevist om at man får mye mer igjen for medlemskapet om man deltar aktivt, føyer Jansen til.
 

Artikkeltags