Et område som jeg mener får for lite fokus i forhold til handelsnæringen er at det norske dagligvaremarkedet og at dette er altfor sterkt konsentrert på for få aktører. Ifølge Konkurransetilsynet står fire landsdekkende kjeder for langt over 90 prosent av omsetningen her i landet. Knapt noe annet europeisk land har en tilsvarende konsentrasjon på detaljistleddet.

Også leverandørsiden er preget av høy konsentrasjon og dette gir seg igjen utslag i at disse kjøper seg strategisk hylleplassering i dagligvarebutikkene på bekostning av mindre leverandørene.

Dette resulterer i at mangfoldet og vareutvalget i disse landsdekkende kjedene ofte er svært begrenset og f.eks. ferskvarediskene eter min mening til tider kan minne om hva vi forventet og se i tidligere «østblokk»land for mange år siden, hva utvalg gjelder og tilberedelse.

Man skal ikke bevege seg langt utenfor landets grenser før en kan se et langt større utvalg av varer, og dette er gjerne steder som Norge ofte liker å se på som land med lavere levestandard enn oss.

Det er også videre klart at disse store landsdekkende kjedene her i landet tjener store penger på slik kjøp av strategisk hylleplassering, i form av rabatter, bonuser og annen prisstruktur i tillegg til altfor høy avanse på varene.

Dette kommer klart fram når en ser hva den nye lønnsadelen, kjøpmannsstanden, med markedsandeler på opptil 40 prosent bevilger seg i utbytte hvert år.

Det hevdes fra disse kjøpmennene at strategien beskrevet over er for å kunne gi lavere priser på produkter til kundene, men når en leser hva eierne av disse kjedene tar i årlig utbytte forstår vi at dette med billigere matvarer etter min mening bare er en stor bløff.

Når vi som forbrukere ser denne fråtsingen forstår alle at det er vi som her blir flådd og samtidig prøver disse kjøpmennene å indoktrinere oss med at vi får så billige matvarer her i landet.

Håpet er at våre politikere skal kunne påvirke de store aktørene, både leverandører og dagligvarekjeder, til å ta større ansvar for å utvikle et norsk forbruk som er i tråd med naturens forutsetninger for matproduksjon.

Kan en håpe på at Konkurransetilsynet vil fokusere på prissetting og avansen disse kjøpmennene regner seg?

Jeg bare spør.