Karmøynytt søker statlig støtte. Men å gi den slags sosialhjelp til aviser med bare noen få abonnenter, er bortkastede penger.

Lokalavisen på Karmøy er ikke for alle og enhver. Avisen er totalt blottet for kritiske oppslag, og er mest opptatt av å løpe makthavernes ærend. Det må være en god nok grunn til å avslå søknaden.

I Norge er ytringsfriheten viktig. Men den friheten sitter langt inne i Karmøynytt. Avisen er bare en forlenget arm av den tidligere gratisavisen, som så vidt holdt seg flytende på grunn av annonser.

Karmøynytt er ikke alene om å være løpergutt for dem som har makten i kommunene. I en av Haugesunds nabokommuner har den lokale avisen byttet redaktør opp til elleve ganger på drøye 30 år. Det forteller ganske mye om personalpolitikken i avisen.

Noen vil nok si at Haugesunds Avis hadde trengt konkurranse, men den finner man ikke i aviser med rundt tusen abonnenter. Haugesunds Avis har 20 ganger så mange, og da sier det seg selv at dette blir rått parti.

I tillegg har Haugesunds Avis fire i redaksjonen på Karmøy. Omtrent dobbelt så mange som i Karmøynytt. Så hvem som er mest lokalavis på øya, er udiskutabelt.

Alt er ikke helsvart i de minste avisene. De er ofte på plass når det skjer noe i kommunen. Enten det er en skoletur og når speidere finner det for godt å stikke hodene ut av teltene.

Det som er av idrett og annen kultur blir også behørig dekket.

Men kritiske oppslag om ordfører og rådmann, blir ikke godt mottatt. Kommunene har ofte svært mange aksjer i avisene, og dermed også nærmest full kontroll.

Derfor er redaktørene nødt til å gå stille i dørene i kommunehuset, hvis de vil beholde jobben.

Og det kvalifiserer ikke til statlig støtte.