BEREDSKAP: Det ble registrert bortfall av GPS-signaler 19 ganger i 2018 og ti ganger i år, fram til 31. mars, opplyser kommunikasjonsrådgiver Randi Buckley i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til VG.

– Vi vet ikke med sikkerhet om dette dreier seg om bevisst GPS-jamming i alle disse tilfellene, men vi ser en økning av slike hendelser, sier Buckley til avisen.

Mister helikoptrene GPS-signalene i en kritisk fase der pasienten skal til sykehus og man er nødt til å bruke 20 minutter ekstra, kan det betyr forskjell på liv og død, ifølge Rune Midtgaard, toppsjef i Norsk Luftambulanse.

– Vi opplever dette som et tiltakende problem og er redd for at det vi har sett bare er starten på et problem som er svært uheldig for pasientene, sier han til VG.

To personer har i løpet av 2018 og 2019 blitt ilagt et gebyr på 5.000 kroner for ulovlig bruk av frekvenser ved bruk av GPS-jammere. Den ene saken var forstyrrelser for luftambulansen nær Bergen, den andre i Ålesund hvor Nkom ble varslet av anleggsarbeidere som benyttet GPS.