KARMØY: – Vi er urolige for hva som skjer med vår pensjon og arbeidsvilkår. Vi er bekymret for hvordan våre arbeidsdager skal bli, når vi i større grad skal jobbe mot et økonomisk mål. Vi mener at samfunnskritisk infrastruktur skal forbli en statlig oppgave og at Avinor modellen – der de mest lønnsomme lufthavnene holder liv i de mindre lønnsomme – er viktig for Norge og vi vil helst være en del av den, sier Ronnie Olander Eriksen, tillitsvalgt i Delta Luftfart.

Eriksen og kollega Hans Olav Kvalevaag sier det har dannet seg en oppfatning blant folk på Haugalandet at flyplassen blir lagt ned dersom et privat selskap ikke får overta driften av flyplassen.

– Da det på slutten av 2016 ble bestemt at Haugesund lufthavn skulle privatiseres, kom det som et sjokk på både lokalt ansatte i Avinor og for Avinor sentralt. Lokalt næringsliv og politikere hadde klart å skape et bilde av at det sto mellom privatisering eller nedleggelse. Dette er helt feil, det har aldri vært aktuelt. Hvis et privat selskap overtar – og ikke klarer å utføre jobben, vil Avinor overta driften, sier de tillitsvalgte.

LES OGSÅ:

– Det jobbes kontinuerlig med å få en direkterute til København eller Amsterdam

400 millioner

– Lokale næringsdrivende, Lufthavnutbygging, Haugaland Vekst, lokalpolitikere og tidligere ansatte hadde alle en mening. Ofte ble Avinor framstilt i et lite positivt lys. Avinor ble nærmest beskyldt for å ha en skjult agenda om nedleggelse av Haugesund lufthavn, Karmøy. Mellom linjene kunne man lese om en svær mistro til Avinor fra mange på Haugalandet, sier Eriksen.

Ifølge Eriksen og Kvalevaag har Avinor investert rundt 400 millioner kroner på flyplassen de siste 15 årene. Dessuten har Haugesund lufthavn rykket opp en divisjon. Fra å ha status som regional flyplass til å bli en nasjonal flyplass.

I prosessen om privatisering mener Eriksen og Kvalevaag at Avinor har vært for passive.

– Vi synes Avinor burde gått ut og fortalt klart og tydelig at Haugesund lufthavn vil bestå uavhengig om den blir privatisert eller ikke, sier Hans Olav Kvalevaag.

Taxfree

Han har vanskelig for å se at et privat selskap skal kunne drive flyplassen med overskudd. De tillitsvalgte spør seg om hva som skjer dersom Vinmonopolet får overta taxfree-salget, hovedinntektskilden til flyplassen. Hvordan vil det påvirke økonomien? Dessuten er rullebanen moden for reasfaltering i løpet av fem, seks år.

LES OGSÅ: Vet ikke om de kan drive flyplassen hvis Vinmonopolet får enerett

– Etter det vi kjenner til er det bare to selskap som har vært på befaring her ute i forbindelse med anbudskonkurransen. Disse to selskapene har visstnok planer om å samarbeide om driften, sier Kvalevaag.

Fakta

  • Haugaland Kraft forskutterte i 2003 rullebaneforlengelsen på Helganes gjennom selskapet Lufthavnutbygging AS (LUB). Dette var avgjørende for at Ryanair etablerte utenlandsruter fra flyplassen.
  • Avinor har betalt for rullebaneforlengelsen gjennom en gjennom en 15-årig avtale med LUB, som har fått deler av inntektene som utenlandstrafikken genererer på Helganes.
  • LUB ble i 2006 solgt fra Haugaland kraft til Caiano Eiendom AS (Kristian Eidesvik) og Ts Industri Invest AS (Trygve Seglem).
  • Pengene fra LUB-avtalen er brukt til å videreutvikle utenlandsrutene. På det meste (2013-2015) hadde Helganes ti utenlandsruter. Senere er tilbudet gradvis redusert.
  • LUB-avtalen er blitt reforhandlet flere ganger, til fordel for Avinor. Avtalen utløper 30. april 2018, og vil ikke bli fornyet.
  • 12. mars må anbudene for privat drift av flyplassen være levert Avinor.
  • LUB og Widerøe Ground Handeling vurderer å levere anbud.
  • Avinor vil drive flyplassen fram til ny driver overtar, trolig fra årsskiftet 2018/19

DEBATTINNLEGG:

Les også

Flagget gikk ikke til topps på flyplassen