LUFTFART: I 2017 har Haugesund lufthavn Karmøy hatt passasjervekst på 4,5 prosent på innenlandsflyginger. For reisende til og fra utlandet har flyplassen hatt nedgang på -9,5 prosent sammenlignet med året før, ifølge tall fra Avinor.

Helganes har hatt 483.241 passasjerer innenlands i 2017. Reisende til og fra utlandet landet på 147.999 i fjor.

Dermed fortsetter Helganes en positiv tendens i vekst på innenlandstrafikk. Veksten i passasjerer på flyginger innenlands var i 2016 på 2,1 prosent sammenlignet med 2015.

Utenlands ned

Samtidig fortsetter altså nedgangen i reisende til og fra utlandet på Helganes, selv om reduksjonen i 2017 ikke var like stor som året i forkant. Nedgangen i utenlandstrafikken var i 2016 på hele -22,1 prosent sammenlignet med 2015, viser tallene fra Avinor.

Når det gjelder såkalte flybevegelser (rutefly, charter og frakt) har det i 2017 vært totalt 4.529 landinger og avganger i innenlandstrafikk på Helganes. Det er en nedgang på -10,8 prosent fra 2016.

I flybevegelser utland er reduksjonen på -19,6 i 2017, det vil si en total på 1.264 flybevegelser på Helganes.

Flyplassen på Stord har hatt en innenlandstrafikk på totalt 34.846 reisende i 2017. Det er en reduksjon på -1,6 prosent fra 2016. På Stord er det i 2017 registrert 175 passasjerer som reisende i utenlandstrafikk.

– Større optimisme

Nær 53 millioner passasjerreiser ble foretatt over Avinors lufthavner i året som gikk. Dette er en økning på 
4,1 prosent sammenlignet med 2016.

Avinors lufthavner hadde med det en samlet vekst på ca. 2,1 millioner passasjerer.

Oslo Lufthavn sto for 1,7 millioner av denne veksten (6,6 prosent). Av de øvrige lufthavnene var det sterkest vekst i Tromsø (8,7 prosent), Bergen (2,8 prosent) og Harstad/Narvik (6,2 prosent).

– Hovedårsaken til passasjerveksten er en bedring i norsk økonomi, med større optimisme både hos bedrifter og privatpersoner. Også internasjonalt er det en økonomisk oppgang som påvirker besøkstallene til Norge positivt, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.