LUFTFART: Til sammen reiste 462.334 passasjerer med innenlandsfly til og fra flyplassen på Karmøy i 2016.

Antall passasjerer til og fra utlandet endte på 163.475, en nedgang på 19,9 prosent sammenlignet med 2015.

Det var også nedgang i antall flybevegelser, både for innenlandsfly (-5,2 prosent) og utenlands (-24,2 prosent).

På Stord lufthavn gikk trafikken tilbake med 25,9 prosent. 35.427 innenlands-passasjerer reiste til og fra Stord i 2016. Åtte passasjerer reiste til eller kom fra utlandet via Stord fordelt på fire flybevegelser.

For innenlandsflyginger ble det registrert 1.533 flybevegelser på Stord lufthavn.