KRAFT: Planene inkluderer nye vannveier og tre nye kraftverk som til sammen vil kunne øke kraftproduksjonen med 200–250 GWh/år og 600 megawatt ny installert effekt, melder bransjenettstedet Europower.

Det tilsvarer strømforbruket til 10.000–12.500 husstander og betyr at den installerte effekten nær dobles, skriver Lyse i en pressemelding.

Planene er et svar på behovet for mer fornybar kraft og skal skje innenfor RSKs nedbørsfelt og regulerte magasiner.

– Med den planlagte veksten i forbruk vil Norge kunne gå fra et kraftoverskudd til et kraftunderskudd. Økt produksjon av fornybar kraft er nødvendig for å forhindre dette, og det vil også kunne bidra til å dempe høye priser i fremtiden, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Kraftverkene i RSK ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet med formål å forsyne Karmøy fabrikker som ble bygget samtidig.

Infrastrukturen i de rundt 60 år gamle kraftverkene er ifølge Lyse lite tilpasset dagens kraftmarked. Blant annet har de forholdsvis lav installert effekt.

– Dette gjør at kraftverkene har begrenset fleksibilitet til å produsere kraft når etterspørselen er størst, ifølge Lyse. I tillegg har noen nedbørsfelter liten magasinkapasitet, slik at mye vann ikke utnyttes i perioder med snøsmelting og mye nedbør.

Lyse har satt som mål å sende søknad om konsesjon første halvår 2023. De eventuelle investeringene vil skje etappevis over en periode på 10–15 år.

(©NTB)