LANDET RUNDT [Drammens Tidende]: Hytta ved Grunnane i Svelvik har vært i familiens eie i 45 år. Lisbeth Libovik Stensrud (69) minnes flotte sommerferier hvor barna besøkte mormor på hytta og lekte med naboungene på stranda foran hytta.

De siste fire-fem årene har det imidlertid oppstått et problem. I et brev til Drammen kommune skriver 69-åringen at de opplever å bli invadert av kanadagjess. Hun reagerer særlig på den store mengden ekskrementer som ligger igjen. Når Drammens Tidende snakker med henne har hun og mannen akkurat vært på hytta.

– Hver gang vi er der må vi i alle fall bruke to dager på å plukke opp etter gjessene. Da tar jeg på meg hansker og går rundt og plukker skitt. Da vi var der nå sist plukket vi i alle fall fire fulle bæreposer med skitt, sier Libovik Stensrud.

– Stort problem

Når Drammens Tidende tar turen ut til hytta, er det ikke vanskelig å spotte rester etter kanadagjessene på plenen og særlig på stranda, selv om ekteparet Stensud akkurat har vært og ryddet.

– Det er virkelig mye. En kan nesten ikke gå der. Vi begynner å bli slitne av det og det er veldig ufyselig å holde på med. Det er liksom ikke den jobben vi vil ha når vi kommer på hytta, sier Libovik Stensrud.

69-åringen forteller at situasjonen var en helt annen før.

– Da våre barn var små var det ikke et problem. Nå har vi to barnebarn og får et til til høsten. Vi vil at de skal trives her og trives slik som våre barn gjorde. De synes det er ekkelt og vi er jo redde for at de skal bli syke hvis de tar i det, sier Libovik Stensrud.

Libovik Stensrud har derfor i brevet til kommunen spurt om de kan hjelpe med å redusere bestanden så mye som mulig. Kommunen svarer at de ikke er ansvarlige for å tynne ut bestanden av kanadagås.

– Hvis dette er et stort problem for dere så har dere selv mulighet til å tynne ut bestanden innenfor ordinær jakttid fra 10. august til 23. desember, skriver kommunen i svarbrevet.

Strenge vilkår

Naturforvalter Regine Nornes i Drammen kommune forteller til Drammens Tidende at man også kan jakte utenfor ordinær jakttid, men at da må alle vilkårene listet opp i Viltforskriftens paragraf 3–3 være oppfylt.

– Og det er ganske strenge vilkår, kommenterer hun.

Paragraf 3-3 i Viltforskriften

Den som har beslutningsmyndighet etter § 3-4 til § 3-6 kan etter søknad gi tillatelse til uttak for å stanse eller avverge skade hvis følgende vilkår er oppfylt:

  • Skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning.

  • Skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak.

  • Uttaket rettes mot skadegjørende individ.

  • Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.

  • Uttaket ikke truer bestandens overlevelse.

Dersom mordyr avlives i yngletiden skal avkommet om mulig også avlives.

Kilde: Lovdata

Det stopper imidlertid ikke der. Naturforvalteren forklarer at siden hytta ligger like ved Grunnane naturreservat, så gjelder reglene for naturreservat i dette tilfellet. Da er det Statsforvalteren som har ansvaret.

– Det er ikke helt rett fram. I utgangspunktet er det jaktforbud i Grunnane naturreservat. Det er likevel en åpning for at vi kan gi tillatelse til regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen, sier Karsten Butenschøn, som er seksjonssjef i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren.

Seksjonssjefen omtaler kanadagjess som en fremmedart med høy risiko. Han forteller at tiltak mot fremmede arter er nevnt i forvaltningsplanen for naturreservat, og at dersom de skal sette inn tiltak i området ved hytta må de ha tro på at det fører fram.

– Enhver jaktaktivitet i dette reservatet vil være en forstyrrelse for alle arter. En risikerer også at en skremmer og forstyrrer andre arter. Vi må derfor ha en plan hvis det skal være aktuelt å tillate det, sier Butenschøn.