Må sone etter salg av smuglerøl

Den lokale hovedmannen i «ølsmuglersaken» er dømt til fengsel i ti måneder og han må betale 300.000 kroner tilbake til Staten.