I Haugesund har vi en utfordring. Det er en utfordring som gjenspeiler seg i kulturindeksen vi får hvert år: Kulturskoletilbudet i Haugesund er for smalt, og vi har forholdsvis færre elever i kulturskolen enn sammenlignbare kommuner. Derom er det ingen tvil.

Det som det er større tvil om, det er hvor kulturskolen skal være, både på kort og lang sikt. Vi vet kulturskolen må ut av lokalene den er i nå, og at den planlagte samlokaliseringen med Skeisvang videregående ikke ble noe av.

Fra Høyres side ønsker vi å utvikle og styrke kulturskolen. Vi mener det må gjøres basert på en grundig og god plan. En plan som trinnvis bygger ut tilbudet basert på behov og muligheter. En plan som tar opp i seg at det finnes mange gode organisasjoner som kulturskolen kan samarbeide med for å utvikle tilbudet, fremfor å tar over eller utkonkurrere.

La meg ta 2 eksempler: Vi har et fantastisk barne- og ungdomsteater i byen. Det er ikke sikkert det lureste Haugesund kommune gjør er å etablere et dramatilbud på kulturskolen. Kan hende er det mye bedre å inngå et samarbeid, slik at en del av barne- og ungdomsteateret inngår i kulturskolens tilbud. Innen dans, der man er i dialog med eksisterende miljøer og grupper, kan man utfylle noe, men også her se på mulighetene for et samarbeid fremfor å satse på en ren økning i kommunal regi med 200%.

Vi mener, at før vi går i gang med en ensidig utvikling av ett tilbud, må vi legge en god plan for hva vi trenger, og når vi trenger det. Vi må se på samarbeidsmuligheter både med private og med nabokommunene. En god plan for utvikling av kulturskolen er også et helt nødvendig verktøy for å legge rammer for fremtidig lokalisering og fysisk omfang av kulturskolen.