KARMØY: – Vi beklager utsettelsen, men partene ønsker å ivareta interessene sine, og har rett til å bruke de virkemidlene som loven gir mulighet for. Vi håper dette løser seg så snart det er mulig.

Det sier prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Konkurransen om å bygge nye veier i Åkra sentrum ble gjennomført i sommer og fristen for å levere tilbud, gikk ut 2. september.

Nye rundkjøringer

Arbeidet omfatter bygging av ny rundkjøring, ny vei mellom sentrum og Tostemvegen. Det utgjør en samlet veilengde på 1,5 kilometer.

Det opplyses blant annet at det skal bygges lokalvei med ny rundkjøring for å koble sammen tilførselsveiene og tilkomsten til Coop-tomta. Engveien skal forlenges og kobles til den nye lokalveien.

– Det kom inn to tilbud. Entreprenøren med lavest pris ble i tråd med konkurransereglene innstilt som leverandør, opplyser fylkeskommunen på sine nettsider.

Går til retten

Nå har en av entreprenørene klaget på tildelingen. En klage fylkeskommunen først avviste.

Da valgte den aktuelle entreprenøren å fremme krav om at fylkeskommunen skal nektes tilgang til å inngå kontrakt med valgte leverandør.

– Sør-Rogaland tingrett har tatt imot saken, forteller Kalkvik.

Basert på fylkeskommunens erfaring tar rettens behandling minst en måned. Ved en eventuell anke, må man regne med ytterligere forsinkelser, opplyser fylkeskommunens nettsider.