Vi starter turen ved en gjerdeklyver langs hovedvegen til Valevåg/Tittelsnes.

Videre følger vi en bratt traktorveg opp Kvednhuskleivo og forbi inntaksdammen til det tidligere Valevåg vassverk. Når vi kommer opp på høyden tar traktorvegen slutt, og vi ser en liten varde.

Derfra går vi til høyre på merket sti. Skiltet «Målefjellet» sees oppe i lia, men skiltet kan være vanskelig å se.

Fra toppen er det flott utsikt over den nærmeste gården Tråvås og til Bømlo og Stord.

Navnet Målefjell kommer av at ekkoet (målet) ble kastet tilbake av fjellveggen. Men det var før skogen tok over terrenget.

Returen går i samme trase som vi kom.

Det er mulig å gå tilbake en annen veg i nokså ulendt terreng. Mot slutten av denne turen går vi delvis på den gamle kirkevegen mellom Bjørgjo og Ulveraker og kommer ned langs steingarden ved gården Tråvås. Men denne stien er ikke verken merket eller ryddet.

Ved Målefjell er funnet den eneste dyregrava som er registrert i Sveio.

Turfakta

VARIGHET: Ca to timer tur-retur.

FRA HAUGESUND: Vi følger E39 til avkjøring like før tunnelen i Valevåg.

PARKERING: Ved «Haraldsplass» (bussholdeplass) ca. 200 meter etter avkjøring fra E39, ca 500 meter før turstart ved gjerdeklyver.

KART: Turkart Sveio 1:50.000