HAUGESUND: Drive-in-gudstjenesten i Udland viste at det er et behov for folk å treffes. Skåre menighet og Den norske kirke i Haugesund ville med gudstjenesten være til stede i folks liv så godt de kan i disse tider.

Dette viste et stort behov for fellesskap. Folk fra 7-96 år satt i bilene og fulgte messe ved Udland kirke. Lyden kunne høres live og ble sendt på radio via FM-nettet, skriver Tom Landås, daglig leder i Skåre menighet, i en epost søndag

Presten, diakon og kantor rigget seg til på haugen foran kirken søndag for å gi folk sittende i bilen, og forbikjørende, en opplevelse og glimt av gudstjeneste. Han forteller at Odd Arild Larsen sørget for lyd på FM-båndet og at bilhornene ble brukt for å takke studentene fra Nepal og Tanzania, Sheela Theeng og Alepane Michael.

– De må brått forlate oss l Haugesund og nå snart reise hjem. Takk for oppmøte og fellesskap, sier Landås.