Mange søker på jobber i Helse Fonna: Disse 19 vil ha sjefsjobb

Den positive måten helsevesenet har blitt vist fram på under koronasituasjonen og ønsket om trygge jobber i den offentlige trekkes fram som noen av årsakene til søker-boomen til de ledige jobbene i Helse Fonna.