Som en godt voksen man, må jeg si at Norge har vært et godt land å bo i. Skal vi være helt ærlig så har vi hatt svært lite å klage over igjennom mange år og vekstforholdene til den enkelte innbygger har stort sett forbedret seg gjennom årene. Under slike forhold har vi lett for å bli utskjemt når motgangen kommer, men jeg må si at utviklingen det siste halve året er av en slik art at nå er det all grunn til å si fra.

Jeg er klar over at vi er ikke det eneste landet som nå sliter med manglende energi, høye drivstoffpriser og matpriser. Men derifra til å se hva våre styrende politikere gjør, eller evner å gjøre noe med dette, er ganske rystende.

STRØM. I skrivende stund er fyllingsgraden i norske magasiner ca. 45%, og selv i de varmeste perioden i juni så gikk salget av strøm til Europa som normalt fra de samme vannmagasinene, og milliardene strømmer inn både til kraftselskapene og staten. - I et intervju med bl.a. HA i juni måned uttalte kornsernsjefen i Statsnett at det var egentlig landene i Europa som bestemte hvor mye strøm som vi skulle bidra med. M.a.o ingen hensynstagen til beredskap for strøm i Norge. Og nå kommer truslene fra myndighetene om stor fare for strøm-rasjonering til våren. Hvorfor det? Fordi myndighetene ikke evner til å sette foten ned å si: Vi har ikke mer vann å selge !!!! Man nøyer seg med å oppfordre kraftselskapene til å være «måteholdne» med videre tapping av vassdragene. Likeledes er det komplett uforståelig for undertegnede at man i et land ikke kan ha lik pris på strøm, enten man bor i nord eller sør. Dette er manglende styring.

MAT. I landbruksoppgjøret i vår fikk bøndene ca. 11 milliarder i kompensasjon, og det har vell aldri i historien vært utbetalt et større beløp til et rekordlavt landbruk. Man skulle jo tro at et slikt stort oppgjør skulle tilsi en moderat prisstigning på mat. Fra myndighetene kom der signaler på ca, 5%. Samtidig har man understreket at kjedene måtte være varsomme med den nye prisjusteringen 1.juli. Da jeg var å handlet sist uke var prisen på ½ kg meierismør gått opp fra kr. 39 til kr. 49. En stigning på 25%. Det er også manglende styring.

DRIVSTOFF. Ifølge en undersøkelse gjort av SSKB i juni måned mente 89% av bileierne at avgiftene på drivstoff var alt for høye, og burde settes ned. Ikke så overraskende svar med de prisene vi har for tiden. Myndighetene har jo informert om mangel på gass i Europa og krigen i Ukraina. Overraskelsen blir derimot ganske overraskende da samme undersøkelsen forteller at avgiften i Norge har økt med kr. 10 pr. liter det siste halve året.!! Med andre ord: Prisstigningen det siste halve året fra ca. kr. 14,- til kr. 24,- pr. liter er den samme som hele avgiftsøkningen - som vi er blitt fortalt skyldtes utenforliggende årsaker, ER REN AVGIFT PÅLAGT HER I LANDET. Her kan man ikke påberope seg manglende styring, men BEVISST STYRING !!!

Jeg tror ikke strømregningen, matprisene eller drivstoff blir billigere p.g.a. at undertegnede skriver dette innlegget. Men det er jo greit å være orientert i tilfelle man skulle treffe en politikere i sommer.

God sommer !