Da «Jorunn Knutsen» ble døpt ved verftet i Sestao, en forstad til Bilbao, i september 1999, ble Trygve Seglem samtidig døpt «Kongen av Bilbao» av journalist Arne Frøkedal i Haugesunds Avis. Dette fordi skipsrederen hadde bygget så mange båter i den baskiske byen. Nå passer det like så godt med «kongen av Mopko».

Ved Hyundais verft i Mopko på sørvestkysten av Korea bygger Trygve Seglem og Knutsen Group 15 skip. Bare her. Et annet sted i Korea, nærmere bestemt i Ulsan, bygges 6 skip. Bare der. Halvparten av skipene som bygges i Mopko, bygges for Knutsen i Haugesund. Og la det være sagt, koreanske verft bygger ikke ett og ett skip om gangen. Hyundai sine verft er gigantiske etter norsk målestokk. Etter enhver målestokk. I Mokpo arbeider 10.700 på verftet. Siden 1992 er det levert 800 skip til 142 ulike rederier. I dag er kapasiteten en leveranse av 40 skip pr. år.

Nylig ble fire, store LNG-tankere med «Knutsen OAS» på skutesiden døpt i morgenstillhetens land. De ble døpt samtidig, ved nevnte Hyundais verft i Mopko der altså Knutsen også bygger 11 andre skip. Kvartettdåpen var en begivenhet i Mopko som i Korea for øvrig. Den fikk riksdekkende presseoppslag. For alt jeg vet har det aldri blitt døpt fire, store skip samtidig. Selv ikke i Mopko. Selv ikke i Korea. Fire gudmødre knuste champagneflasker mot hver sitt skott. Slik ble "Extremadura", "Santander", "Ferrol" og "Huelva", med navn etter spanske steder og med etternavnet Knutsen, slik som for alle skipene som seiler i rederiets flåte, ønsket hell og lykke på de sju hav.

Shell er befrakter og skal bruke LNG-tankerne i sine globale operasjoner. To av gudmødrene hadde tilknytning til Shell. To var fra Haugalandet; Laila Karin Gudmundsen og Ellen Hatteland. Oliver Hagen Smith har vært prosjektleder for bygging med base ved Knutsens hovedkontor i Haugesund. Thomas Buberg har vært Site Manager for rederiet i Mokpo.

Vil du vite mer? For eksempel at de fire LNG-tankerne samlet koster rundt 7,5 milliarder kroner, bare disse fire, eller at to av dem skal seile under norsk flagg mens to skal ha fransk flagg?

Kanskje betyr dette mindre. Kanskje spør du heller ikke etter når og hvordan de lærte å bygge båter i Korea, men jeg har i alle fall stilt meg dette spørsmålet. Det er en kontrast i seg selv mellom betegnelsen på Korea som «morgenstillhetens land» og de karakteristiske, skarpe lydene av kraner i bevegelse og stål som møter stål på verftene. Og ja, de store skipsverftene vi ser i Korea i dag vokste riktignok opp i kjølvannet av den kraftige økonomiske veksten den sørlige delen av landet opplevde fra 1970-tallet, mens økonomien i det kommunistiske nord samtidig kollapset. Men faktum er at Korea har kraftfulle, maritime tradisjoner langt tilbake i tid.

På Gwanghwamun-plassen i Seoul, like nedenfor Joseondynastiets palass, "Gyeongbokgung" for den vitebegjærlige, står en statue av Yi Sunshin. Han var admiralen som under krigen med Japan mellom 1592 og 1598 bygget en marine som ble avgjørende for at Korea klarte å stå imot en japansk okkupasjon tre hundre år før den kom likevel, i 1910. Yi Sunshin var innovativ. Han fikk blant annet bygget såkalte skilpadde-skip, geobukseon. Dette var en tidlig versjon av panserskipet. Yi Sunshin er ikke bare funnet verdig et minnesmerke i hovedstaden, men også i Mopko. Og skulle ikke dette godt nok dokumentere landets sjøfartshistorie, så kan sies at havnen i Mopko er full av fiskebåter, og for den kulinarisk interesserte er Koreas retter fra havet vel så smakfulle som kjøttrettene.

I et slikt land bygger altså Knutsen 21 skip hvorav 15 i Mopko, en by på 250.000 innbyggere. Liten i koreansk målestokk. Bare dette skulle kvalifisere Trygve Seglem til benevnelsen «kongen av Mopko».

Men om noen skulle ønske en mer vidløftig begrunnelse, kan det sies at den sørvestlige delen av Korea langt tilbake i tid var et eget kongedømme. Det het Baekje. Herifra stammer sannsynligvis også den japanske keiserfamilien. I alle fall delvis. Og hvem andre besøkte Haugesund og Haugesund Rederiforening tilbake i 1953 om ikke kronprins Akihito? Senere japansk keiser. Nå pensjonert.

Å komme til Mopko på dåp av fire haugesundskip samtidig, kan lett føre til at det går inflasjon i ordbruken. Som sagt så gjort.

Kongen av Bilbao er nå også blitt kongen av Mopko.