Bekreftet MRSA på sau på Haugalandet

Illustrasjonsfoto: Einar Tho

Illustrasjonsfoto: Einar Tho

Artikkelen er over 4 år gammel

Mattilsynet har fått påvist MRSA-smitte også i en sauebesetning.

DEL

HAUGALANDET: Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at en sauebesetning på Haugalandet har testet positivt for MRSA. Det har tidligere blitt påvist MRSA i en svinebesetning på den aktuelle gården. De nye prøvene stammer fra sauene, som deler fjøs med grisene.

– Grisene på gården hadde allerede testet positivt for MRSA, det er ikke overraskende at vi nå også har funnet MRSA-bakterier hos sauene som har vært i nær kontakt med grisene. Vi har tett kontakt med Veterinærinstituttet, og vurderer nå hvordan besetningen skal følges opp. Vi vil ikke slippe sauene på beite før vi har fått avklart betydningen av prøveresultatene. sier fungerende regiondirektør Marit Ladegård Manhenke i Mattilsynet i en pressemelding.

Flere smittet av MRSA 

Veterinærinstituttet mener det er lite sannsynlig at sauene kan spre MRSA-smitte til andre dyr på beite. Mattilsynet ønsker likevel å være føre var, og vurderer derfor nå ulike tiltak for å unngå en potensiell smittespredning.

Ikke farlig å spise kjøtt

MRSA kan finnes i kjøttet fra dyr som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise kjøtt er svært liten. Bakterien finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet.

Fakta om MRSA

MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. Det finnes flere ulike varianter, den som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner. Det er derfor viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner

Kilde: Mattilsynet

Artikkeltags