Kjære Sigurd. Det er riktig at MDG er størst i Oslo. Vi har likevel medlemmer og velgere fra hele landet, fra bygd til by. Vi er alt fra lærere og ledere til byplanleggere og bønder. Det vi har til felles er at vi alle er lidenskapelig opptatt av natur og miljø. På samme måte som FN angir hele 17 mål for et bærekraftig samfunn, er vi også opptatt av politikk på flere områder. Vi har likevel en grønn og bærekraftig vinkling på alle disse områdene, fra samferdsel til sikkerhetspolitikk. Er det noe du eller andre lurer på, er det bare å sjekke på nett. Enda bedre er det å ta kontakt. Vi vil gjerne snakke politikk med både deg og andre som er interessert.

Og Sigurd, du har helt rett at mange av oss er drømmere. For å løse de utfordringene samfunnet nå står ovenfor kreves storstilt innsats, samarbeid og teknologi. Mennesker har tidligere løst utfordringer som har fremstått som umulige i forkant, fra månelandingen til internett. Bak disse prosjektene har det alltid vært drømmere. De som har sett muligheter hvor andre bare har sett begrensninger. For oss er dette en styrke, og ikke en svakhet.

Det er også riktig at vi har støtte blant ungdommen. Vi tror ikke det er fordi ungdommer er naive. Tvert om. De ser at vi i dag forbruker ressurser i en hastighet som vil ha konsekvenser for dem. Da skjønner jeg at de ønsker seg folkevalgte som er villige til å arbeide for dette.

Det er helt greit om du ikke stemmer på oss, Sigurd. Det viktigste er at du stemmer. Godt valg.