I Haugesunds Avis den 15. juni beskriver kommunestyrerepresentant Kenneth Halleland (H) det han mener er en «god rullering» av Karmøy kommunes omstridte samfunnsdel 2021-2030. Dette kan i høyeste grad diskuteres; prosessen som ledet fram til vedtaket av samfunnsdelen i Karmøy kommunestyre den 13. juni er ikke akkurat hverdagskost i politikken. Men vi skal la det ligge her.

Vi går heller til vedtaket som ble gjort i kommunestyret den 13. juni. Vedtaket er dypt problematisk.

Kommunestyret vedtok regelrett å slette (!) hele arealstrategien fra samfunnsdelen, inkludert kunnskapsgrunnlaget den bygget på, som er utarbeidet av et ledende rådgivningsselskap innen plan, arkitektur- og ingeniørfag, og som kostet kommunen 500.000 NOK, og erstatte den med en ny tekst inneholdt en ny arealtstrategi, utarbeidet og skrevet av representanter i kommunestyret selv, som ikke har faglig kompetanse til å gjøre et slikt arbeid.

Kommunestyret vedtok altså å slette en arealstrategi som har vært på en omfattende offentlig høring, noe plan- og bygningsloven krever, med hundrevis av uttalelser fra Statsforvalter, fylkesadministrasjon, andre offentlige etater, nabokommuner og innbyggere, og erstatte den med en ny og selvkomponert arealstrategi!

Og ikke nok med det: De vedtar samtidig at den nye teksten, som altså inneholder en ny arealstrategi, ikke skal sendes ut på offentlig høring!

De samme kommunestyrerepresentanter som for kort tid siden kritiserte kommuneadministrasjonen for manglende innbyggermedvirkning i prosessen med samfunnsdelens opprinnelige arealstrategi, vedtar at ingen, verken innbyggere, nabokommuner eller overordna myndigheter, skal få uttale seg offentlig om den nye arealstrategien før den eventuelt settes i verk.

Er det dette som er medvirkning, Karmøy kommunestyre?

Det er ikke bare et svært udemokratisk vedtak, det er et direkte brudd på plan- og bygningslovens § 11-14.

Jeg er sikker på at vedtaket av 13. juni får konsekvenser.