LØNNSOPPGJØR: Meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til fredag. 27.600 medlemmer av Fellesforbundet og rundt 1.000 i Parat tas ut i streik dersom man ikke blir enige.

Fredag kveld sitter fortsatt partene på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum.

Etter det NTB erfarer er det fremdeles ting å snakke om mellom partene og grunn til å tro at det vil bli en løsning i løpet av kvelden.

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen ved 16.30-tiden fredag ettermiddag. Da var han optimistisk, men sa det ville ta noen timer før en eventuell løsning var på plass. Det har vært hyppig møtevirksomhet i løpet av fredagen, men det var ennå mange punkter som gjensto, sa han.

– Det er en totalpakke som må på plass for at partene skal bli enig, og der mangler det litt ennå, sa han.

Optimistisk tone

Leder for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, var optimistisk da han møtte NRK tidligere fredag ettermiddag.

– Nå ser jeg virkelig en mulighet for at vi kan bli enige, sa Norsk Industri-leder Stein Lier Hansen til kanalen.

– Det har vært en positiv utvikling den siste tida, sa Lier-Hansen.

Partene har sendt brev til Statsministerens kontor, hvor de ber om støtte til å løse en floke knyttet til etter- og videreutdanning, opplyser kilder til VG. Statsministerens kontor vil ikke bekrefte eller kommentere dette overfor NTB.

Vanskelig bakteppe

Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.

Lønnsforhandlingene i industrien startet 9. mars. Mens arbeidstakerorganisasjonene krever økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften. Samtidig har Ukraina-krigen og sanksjonene mot Russland ført til prisøkninger og uforutsigbarhet.

Teknisk beregningsutvalg (TBU), som legger fram nøkkeltall i forkant av lønnsoppgjørene, oppjusterte like før forhandlingene den ventede prisveksten til 3,3 prosent.

Dette er ikke første gang meklingen går på overtid: I 2020 meklet partene 23 timer på overtid før de ble enige. Det var sist streik i frontfagsforhandlingene i 1996.