Jeg er i femte uke med streik, og ser nå flere og flere foreldre, leger, helsepersonell og politikere som roper på tvungen lønnsnemd på grunn av barn og unges psykiske helse. Helt greit. Jeg har stor forståelse for bekymringen, og jeg er helt enig i at noe av RAMMEN og STRUKTUREN i de unges hverdag er ødelagt. Men, jeg vil gjerne få påpeke følgende:

Vi som lærere kan påta oss ansvaret for manglede opplæring og undervisning av elevene, for det er det vi er ansatt for å gjøre.

Vi kan IKKE påta oss ansvaret for følgende:

1. At noen ungdommer kjeder seg slik at de går rundt og gjør hærverk på kveldene og oppsøker kriminelle miljøer. Ta kontakt med POLITI og BARNEVERN. De er ikke i streik.

2. At noen ungdommer i større grad har begynt å ruse seg. Ta kontakt med kommunens RUSTEAM, FOREBYGGENDE ENHET, POLITI og BARNEVERN. De er ikke i streik.

3. At noen ungdommer har begynt å få siuicidale tanker og sliter psykisk. Ta kontakt med BUP, UHS, LEGEVAKT og kommunens HELSESYKEPLEIERE. De er ikke i streik.

4. At mange ungdommer kjeder seg og ikke har noe å gjøre på. Ta kontakt med IDRETTSLAG, FRITIDSKLUBBERK, FRITIDSARBEIDERE og POLITIKERE. De er ikke i streik.

5. At noen ungdommer er alene og kjenner på ensomhet og tiltaksløshet. Ta kontakt med ungdommens klassevenner, de som de holder seg sammen med på skolen, familie med barn i samme alder eller naboer. Kort sagt, ungdommens NETTVERK. De er ikke i streik.

6. At ungdommer ikke har noe fornuftig å gjøre på, ikke gidder å stå opp, snur døgnet og gamer hele dagene. Det er FORELDRE sitt ansvar. De er ikke i streik.

Noen synes sikkert dette er flåsete av meg, og jeg benekter ikke at skolen er en svært viktig arena i ungdommens liv, men det var denne bekymringen som kom mot lærerstreiken i Debatten på NRK fra foreldre og legepersonell. JA vi deler bekymringen, og JA vi påtar oss ansvar for manglende opplæring og skolegang. Men, vi kan ikke påta oss ansvar for alt som skjer i en ungdom sitt liv. Skal vi ha ansvaret for ungdommenes ve og vel, liv og helse, slik det ble framhevet her, ja så burde vi i det minste få betalt for å gjøre den jobben også … eller?