Flotmyr som bydel og utvidelse av sentrum

Av
DEL

MeningerOmrådeplanen for Flotmyr er nå ute på høring. Det er et stort og bynært område med utrolige muligheter. Vi vet det kommer en mindre og mer effektiv bussterminal og ny svømmehall.

Likevel er det fortsatt store arealer med muligheter for å bygge en moderne og ny bydel som utvider sentrum og som kan skape synergi med eksisterende sentrum og gjøre Haugesund til et tydeligere og sterkere regionsentrum.

Planene som er på høring er spennende og grundig utarbeidet. Det er gøy å se hvordan man har bygget lag på lag og slik skaper nye sammenhenger og kvartaler.

Det legges opp til varierte boliger både i størrelse og utforming, som gir grunnlag for en bydel med ulike beboere i alle aldre og familiekonstellasjoner.

Dette skal være en bydel og en utvidelse av eksisterende sentrum.

Derfor er det i forslaget til næringsområder lagt vekt på mindre næringslokaler med fasader ut mot de nye gatene og plassene som etableres.

En av de viktigste kvalitetene ved planen er at hele området vil bli bilfritt – på overflaten.

Grunntanken i planen er at det som skjer over bakken skal være forbeholdt mennesker og myke trafikanter.

Biler og p-plasser får rom under bakken. Det er utrolig bra og gir en helt annen bruk av de felles gate- og torgarealene.

I alt legges det opp til 430 boliger på dette store og bynære området. Det er i tråd med de laveste anslagene fra tidligere faser av arbeidet.

Skal Haugesund bli et sterkt og robust regionssenter må vi bygge en sterk bydel som flytter tyngdepunktet til Haugesund sentrum.

Fra Høyres side ønsker vi derfor å få opp antallet boenheter, slik at flere får mulighet til å bo og virke i sentrum.

Det er rom for 600, kanskje opp mot 750, boliger på området uten at dette går ut over bokvaliteter eller bryter med de gode prinsippene som planen legger opp til.

Høyre foreslår å bytte ut det planlagte hotellet med flere boliger og plusse på en etasje og to i kvartalene.

Vi må se om vi kan lage gode felles uteområdet til erstatning for mange små lekeplasser. Vi må også innplassere noen mindre leiligheter som gjør det enklere å komme inn på boligmarkedet for unge.

Flotmyr er en indrefilet i Haugesund, og den må ikke ligge brakk i mange år til. Vi må skape en plan som er mulig å realisere. Høyres ønsker at Haugesund kommune skal invitere inn regionale og nasjonale utbyggere for å få en vurdering av hva som skal til for å realisere planene raskest mulig.

I en så stor sak er det viktig at byplanleggere, utbyggere, politikere og innbyggere jobber sammen for å skape en best mulig by.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags