Ledigheten går ned, veksten opp og det skapes flere jobber. Det siste Rogaland og Hordaland trenger nå er Arbeiderpartiets økte skatter på norskeide arbeidsplasser.

Fredag 28. juli kom det nye arbeidsledighetstall fra NAV. De viser at ledigheten går ned for åttende måned på rad, noe som bekrefter trenden vi har løftet fram lenge: Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.

Sammenlignet med juli i fjor har det blitt 10.300 færre arbeidsledige. Spesielt kan vi merke oss at nedgangen i  ledigheten er størst blant unge under 30. Det er nå 22 prosent færre unge arbeidsløse i Rogaland. Flere oljeledige får jobb. Nedgangen er størst blant yrkesgruppene bygg- og anlegg (-33 prosent), industriarbeid (-24 prosent) og ingeniør- og IKT (-24 prosent).

I Haugesund, Karmøy og Tysvær har tallet på helt arbeidsløse gått ned med henholdsvis 28, 24 og 26 prosent. I 13 av landets fylker er ledigheten nå lavere enn for fire år siden.  Det blir flere i jobb og færre arbeidsledige. Vi ser et tydelig bilde av et arbeidsmarked i bedring.

Tallene fra SSB tyder på at det langvarige fallet i sysselsettingen er snudd til oppgang. Arbeidsgiverne skal ha ros for at de skaper jobber og ansetter folk. Høyre i regjering legger til rette for mer jobbskaping slik at flere av dem som står på utsiden kommer seg i arbeid. Det siste vi må gjøre nå er å øke skattene på norskeide arbeidsplasser slik Arbeiderpartiet vil.

Å gå ledig lenge er alvorlig for den enkelte og for samfunnet. Vi må unngå at arbeidsledige ender utenfor arbeidslivet selv etter at tidene er blitt bedre. Derfor har regjeringen også satt inn viktige målrettede tiltak for langtidsledige og de unge som er mest sårbare når det er tøffe tak på arbeidsmarkedet.